387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Výběrové řízení na obsazení pozice primáře Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie

Předseda představenstva společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice primáře Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie


Požadavky:

VŠ LF (zubní lékařství / stomatologie či všeobecné lékařství), specializovaná způsobilost v oboru stomatologická chirurgie, orální a maxilofaciální chirurgie nebo maxilofaciální chirurgie, osvědčení ČSK o splnění podmínek k výkonu funkce primáře nebo minimálně splnění požadavků pro vydání tohoto osvědčení, organizační, řídící a komunikační schopnosti, předchozí zkušenosti s řízením většího kolektivu výhodou, občanská a morální bezúhonnost, minimálně 8 let praxe v oboru, z toho minimálně 3 roky praxe od získání specializované způsobilosti.


Písemné přihlášky doplněné stručným životopisem s přehledem dosavadní praxe, doklady o dosaženém vzdělání a kvalifikaci, osvědčením a čestným prohlášením podle zákona č. 451/1991 Sb. (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971), doručte nejpozději

do pátku 19. dubna 2024 do 14:00 hod
na sekretariát vedení společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice 
s uvedením textu „VŘ na prim. ÚČOCH“ na obálce.

Kromě výše vyžádaných podkladů požadujeme základní znalosti o nemocnici z veřejně dostupných zdrojů (webové stránky nemocnice, výroční zpráva apod.)

Zájemcům bude před podáním přihlášek do výběrového řízení umožněna osobní návštěva a prohlídka pracoviště. Tu lze domluvit s prim. MUDr. Pavlem Střihavkou (strihavka.pavel@nemcb.cz).

Uchazeči splňující podmínky a stanovené požadavky budou písemně pozváni k výběrovému řízení.

Nástup: 1. září 2024

_DSC9992.jpg (1023 KB)