387 87 11 11
Víc než nemocnice.
primář

MUDr. Miloš Fiala

vrchní sestra

Mgr. Alena Buřičová

MUDr. Aleš Petřík, Ph.D. - zástupce primáře

Kontakty

Jménotelefonemail
sekretariát38787 5201urologie@nemcb.cz
recepce 38787 5244
jednotka intenzivní péče (JIP)38787 5235
ambulance 138787 5241
ambulance 238787 5242
ambulance 338787 5243
stanice B38787 5212
stanice C38787 5222

Základní charakteristika oddělení

 • Urologické oddělení se nachází v horním areálu v pavilonu Z
 • Andrologie se nachází v horním areálu v pavilonu T1 - přízemí
 • Urologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. poskytuje komplexní urologickou ambulantní a lůžkovou péči pro celý jihočeský region

 • Oddělení disponuje:
  • Lůžkovou částí umístěnou v pavilonu Z v 1. a 2. patře s kapacitou 46 lůžek. Součástí lůžkového oddělení je jeden bezbariérový pokoj
  • Jednotkou intenzivní urogynekologické péče s 5. lůžky pro urologické oddělení a 5 lůžky pro gynekologické oddělení  v 1. patře pavilonu Z 
  • Ambulantní částí, která se nachází v přízemí pavilonu Z a je v provozu od 7.00 do 15.00 hodin. 24 hodinová pohotovostní služba je umístěna ve 2. patře pavilonu Z na stanici C
  • Pro operační zákroky využíváme 2 operační sály a  1 multioborový robotický sál v rámci Centrálních operačních sálů, dále 1 zákrokový sál a pracoviště extrakorporální litotrypse v pavilonu Z

Urologické oddělení má akreditaci MZČR II. stupně pro přípravu lékařů – urologů ve specializačním vzdělávání. Ročně provádí více než 4000 operačních zákroků a v ambulantní části ošetří více než 35 000 pacientů.

Z rozhodnutí MZCR byl Urologickému oddělení udělen statut Centra vysoce specializované onkourologické  péče.


O historii a vývoji našeho oddělení se můžete dočíst v Nemocničním zpravodaji ZDE


 

Více o oddělení

Naleznete nás v pavilonu Z a T1:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy
foto vstup do budovy