387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Pohotovost  LPS 

Mimo ordinační hodiny jednotlivých LPS (lékařská pohotovostní služba) zajišťují akutní ošetření v nutných případech jednotlivá oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

Lékaři sloužící ústavní pohotovostní službu na těchto odděleních musejí svou pozornost a péči věnovat také pacientům lůžkových částí včetně jednotek intenzivní péče, proto žádáme pacienty a jejich doprovod o trpělivost při případném čekání na ošetření.

Lékárenská pohotovost zajišťuje vedle pohotovostního výdeje léčiv pro ošetření náhlých změn zdravotního stavu veřejnosti urgentní požadavky pro oddělení nemocnice. Žádáme pacienty a jejich doprovod o trpělivost při případném čekání na výdej léčiv.

Regulační poplatky

Pohotovostní službu v oboru zubní lékařství provozuje od 1. 1. 2024 společnost Zubní pohotovost s.r.o. na adrese:

Lidická tř. 439/78 (bývalý objekt Regina nebo aktuálně pobočka České spořitelny na Lidické)

Provozní doba:
pracovní dny: 16.00 - 22.00 
sobota, neděle a svátky:  08.00 - 20.00  

Více informací naleznete na stránkách https://www.zubnipohotovostcb.cz/ a na stránkách Jihočeského kraje: https://www.kraj-jihocesky.cz/cs/zubni-pohotovost-se-od-1-ledna-2024-stehuje-z-prostor-ceskobudejovicke-nemocnice