387 87 11 11
Víc než nemocnice.

O oddělení

Rehabilitační lůžkové oddělení

Rehabilitační lůžkové oddělení poskytuje komplexní včasnou rehabilitační péči. Zabýváme se terapií funkčních poruch pohybového aparátu. Cílem je maximální individuální funkční obnova, případně kompenzace funkční pohybové ztráty.

Oddělení disponuje celkem 44 lůžky. Je členěno na 2 stanice (stanice A – 3. patro, stanice B – 2. patro). Na každé stanici je 11 dvoulůžkových pokojů s balkonem, samostatnou koupelnou a toaletou. Pokoje jsou vybaveny televizí i možností připojení k internetu. Každá stanice má svou tělocvičnu a 2 individuální cvičebny.

Základem rehabilitační léčby je fyzioterapie vycházející z moderní koncepce oboru a využívající principy klinické neurofyziologie a vývojové kineziologie. Nedílnou součástí je ergoterapie, jejíž náplní je testing, nácvik soběstačnosti v denních aktivitách, nácvik funkční motoriky ruky a orofaciálních funkcí, dále výběr, poradenství a nácvik používání kompenzačních pomůcek.

Důraz klademe na individuální přístup a na kvalitní ošetřovatelskou péči, kterou zajišťuje tým školený v Konceptu  bazální stimulace, kinestetiky, principů vlhkého hojení ran a rehabilitačního ošetřování.

K prioritám pracoviště patří včasná rehabilitace pacientů po cévních mozkových příhodách, kterou poskytujeme dle kapacitních možností a indikačních kritérií u spolupracujících pacientů. V souladu s nejmodernějším trendem současné neurorehabilitace je oddělení vybaveno přístroji pro roboticky a počítačově asistovanou rehabilitaci

Lůžkový pokoj.JPG (12.62 MB)      Koupelna a WC pro pacienty.jpg (5.69 MB)

Tělocvična.jpg (5.24 MB)      Individuální cvičebna.JPG (10.57 MB)

Vybavení pracoviště

  • robotický stůl Erigo - k vertikalizaci a simulaci chůze
  • dynamický chodník Zebris – pohyblivý chodník pro analýzu a léčbu poruch stoje a chůze včetně virtuální reality
  • Armeo Spring - přístroj se zpětnou vazbou pro funkční terapii celé horní končetiny
  • Amadeo – přístroj se zpětnou vazbou pro funkční terapii ruky a prstů
  • Myro – systém pro kognitivně motorickou rehabilitaci horní končetiny
  • Sunball – interaktivní zařízení k nácviku kognitivních funkcí
  • Thera Trainer – přístroj se zpětnou vazbou k aktivnímu nebo pasivnímu procvičení horních i dolních končetin vsedě
  • Motomed Bemo - přístroj se zpětnou vazbou k aktivnímu nebo pasivnímu procvičení horních i dolních končetin vleže
  • Unilexa - exoskelet pro asistenci chůze určený pro lidi s částečnou nebo úplnou ztrátou funkce dolních končetin
  • závěsný systém Redcord – využívá vlastní váhu těla klienta k obnově správných pohybových vzorů

Fyzioterapeuti v rámci kinezioterapeutických postupů využívají prvky speciálních metodik - např. Bobath konceptu, Spiral dynamic, PNF, DNS, Feldenkreise, BPP, McKenzie, Vojtovy metody.  

Specializované služby

Klinický psycholog provádí přesnou neuropsychologickou diagnostiku, poskytuje edukaci a podpůrnou psychoterapii pacientům a jejich rodinným příslušníkům, koordinuje spolupráci s rodinou. Následná psychoterapie a cílená kognitivní rehabilitace pomáhá pacientům k vytvoření náhledu vůči získaným kognitivním deficitům, ale především i osvojení vhodných kompenzačních strategií.

Klinický logoped se věnuje pacientům s neurgenními poruchami komunikace a polykání. Logoped provádí screeningové vyšetření polykacích funkcí, v případě poruch polykání spolupracuje s ORL odborníky (vyšetření foniatrem, FEES) a dále s nutričními (výživovými) terapeuty. Podílí se na reedukaci (obnově) výslovnosti a řeči. Kromě afatického slovníku a speciální počítačové aplikace využívá zvláště u pacientů s těžšími poruchami komunikace prvky rytmizační terapie a muzikoterapie.

Oddělení také spolupracuje se sociální pracovnicí, která poskytuje v případě potřeby pacientům podporu a pomoc při řešení jejich sociální situace.

Návštěvy

Návštěvy jsou doporučeny v odpoledních hodinách, nejlépe po ukončení rehabilitačního programu.

Akreditace

Rehabilitační oddělení má akreditaci II. stupně.

Vzdělávání studentů

Rehabilitační oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. je akreditovaným pracovištěm II. typu pro vzdělávání lékařů v oboru Rehabilitační a fyzikální medicíny a akreditovaným pracovištěm praktické části Aplikovaná fyzioterapie.

Naleznete nás v pavilonu R a T (rehabilitace):

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy
foto vstup do budovy