387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Spektrum poskytované péče

Klasická  skiagrafie

Vyšetření pacientů provádíme bez objednání na RTG snímkovnách v pavilonech C, CH, I horního areálu a v pavilon D1 dolního areálu nemocnice.

Pracoviště  výpočetní tomografie (CT)

CT technologie umožňuje na základě absorpce ionizujícího záření získat data, ze kterých lze velmi rychle zrekonstruovat obrazy lidského těla  v libovolné rovině.

Dostupnosti a rychlosti CT vyšetření je s výhodou využíváno u akutních stavů pacientů např. v případě úrazů či cévních mozkových příhod. Při CT diagnostice je možno vyšetřit prakticky celé lidské tělo. Dostupná jsou i speciální vyšetření jako zobrazení cév, srdce, koronárních tepen či zažívacího traktu. Pod CT navigací provádíme terapeutické výkony, jako jsou odběry bioptických vzorků tkání, periradikulární léčbu bolesti, drenáže tekutinových kolekcí či radiofrekvenční ablaci nádorů nebo metastáz.

Část vyšetření je nutné provést s aplikací jodové kontrastní látky, která se aplikuje do žíly, proto je nutné se dostavit na objednané vyšetření nalačno, tedy minimálně 4 hodiny před vyšetřením nesmí pacient přijímat stravu. Pacient musí být však dobře hydratován, tekutinu může přijímat bez omezení, pouze hodinu před vyšetřením je dovoleno přijímat 100 ml tekutin po 15 minutách. Hydratace je důležitá pro zachování správné funkce ledvin po podání kontrastní látky nitrožilně a před vyšetřením je nutné znát aktuální hodnoty hladiny sérového kreatininu – zajistí indikující lékař. Po vyšetření je nutné opět přijímat dostatek tekutin k zajištění dobré hydratace.

V případě vyšetření trávicího traktu může být provedena speciální perorální příprava ve spolupráci s odesílajícím lékařem. Pacienti jsou vyšetřováni v pavilonech C a CH1.

Pracoviště sonografie (USG, ECHO, ultrazvuk)

Jde zcela o nezátěžovou metodu, kterou jsou vyšetřovány vnitřní orgány dutiny břišní, povrchové měkké tkáně (krk, uzliny), části pohybového aparátu (svaly, šlachy) i cévy. Vyšetření lze provádět bez jakékoli přípravy, ale u plánovaných vyšetření dutiny břišní musí pacient přijít nalačno, dostatečně hydratován ideálně i s naplněným močovým měchýřem.

Na našem pracovišti provádíme také intervence (punkce nebo biopsie) ložisek v povrchových tkáních i v některých vnitřních orgánech včetně lézí v dutině hrudní. Současně provádíme diagnostiku uzlů štítné žlázy včetně tenkojehlové biopsie (FNAB).

V krátké budoucnosti zvažujeme zavedení USG vyšetření u zvlášť indikovaných případů s podáním kontrastní látky.

Pracoviště je umístěno v pavilonu CH1.

Pracoviště angiografické  (Ag)

Na angiografickém pracovišti jsou prováděna specializovaná rentgenová vyšetření a léčebné výkony na cévním řečišti téměř celého těla. Léčebné (endovaskulární) výkony provádíme minimálním invazivním přístupem pomocí katetrů, zaváděných nejčastěji z třísla nebo z podpaží, bez nutnosti otevřeného operačního výkonu. Standardně provádíme rozpouštění krevních sraženin, rozšiřování zúžených cév balónkem, zavádění stentů, uzávěry výdutí či cévních zkratů, stavění krvácení.

V rámci komplexního cerebrovaskulárního centra jsme jediné pracoviště v Jihočeském kraji, které provádí endovaskulární léčbu akutních cévních mozkových příhod (mrtvic) – extrakce trombů z mozkového řečiště, zavádění stentů do stenóz mozkových cév a léčbu aneurysmat mozkových tepen. Tuto službu poskytujeme i pro sousedící oblasti kraje Vysočina.

V rámci traumatologického centra provádíme endovaskulárně zástavu život ohrožujících úrazových krvácení, která jsou velmi obtížně operačně řešitelná. Obdobné výkony naše pracoviště poskytuje i pro chirurgické oddělení, se kterým také spolupracujeme na léčbě jaterních onemocnění. V rámci kardiovaskulárního centra ošetřujeme zejména cévy dolních končetin.

V rámci nevaskulárních intervenčních výkonů provádíme zákroky na žlučových cestách, biopsie a drenáže patologických ložisek.

Pro neodkladná vyšetření a terapeutické výkony naše pracoviště zajišťuje nepřetržitou pohotovostní službu 24 hodin, 365 dní v roce. Naše pracoviště se nachází v přízemí budovy CH horního areálu.

 Pracoviště mammografie

Na mammografickém pracovišti provádíme diagnostické mammografie, duktografie, stereotakticky naváděné předoperační lokalizace vodičem, stereotakticky naváděné core cut biopsie jehlou 14G.

Na ultrazvukovém přístroji provádíme základní sonografická vyšetření prsů a axill, doplňující ultrazvukové vyšetření po mammografii, intervenční výkony – biopsie z ložisek v prsech jehlou 14G bioptickým dělem BardMagnum, ultrazvukem navigované předoperační lokalizace kovovými vodiči nebo stopami Carbo suspenze, punkce cyst, punkce patologicky změněných lymfatických uzlin jehlou 16G s možností jejich zaměření klipem Hydromark. Doplňkově provádíme biopsie patologických ložisek i v měkkých tkáních mimo prs, drenáže tekutinových kolekcí, cílené i necílené biopsie z jater, punkce ascitu.

Neprovádíme mammografický screening, který je v našem regionu realizován na Mamocentru EUC.

Zaměřujeme se na vyšetřování žen s příznaky onemocnění prsů, žen s nejasnými hmatnými nálezy, dále kontrolujeme a vyšetřujeme onkologické pacientky v rámci našeho komplexního onkologického centra (KOC) a to i pacientky s genetickými mutacemi spojenými s vysokým rizikem karcinomu prsu.

Pracoviště je umístěno v pavilonu C. 

Pracoviště magnetická rezonance (MR)

Přístroj magnetické rezonance provozujeme v naší nemocnici od začátku roku 2000, tedy nejdéle v Jihočeském kraji. Nyní můžeme pracovat na třech MR přístrojích. V pavilonu CH 1, což je tradiční místo magnetické rezonance, původně Speciální radiodiagnostické centrum, provozujeme 2 MR přístroje. Nově instalovaný třetí přístroj je umístěn v 2. patře pavilonu CH2 v návaznosti na operační sály.

Provádíme kompletní spektrum MR vyšetření v rozsahu celého těla. Stěžejní je vyšetření z neurologické indikace a vyšetření muskuloskeletálního systému, dále vyšetření hrudníku včetně MR srdce a MR prsou a MR vyšetření břišních a pánevních orgánů. Kromě běžných MR vyšetření provádíme vysoce specializovaná vyšetření pro NCHO například MR navigace před operacemi, MR NOVA, funkční MR mozku, MR spektroskopie, pro ONO např. plánovací MR před brachyterapií tumorů v pánvi, pro NEO vyšetření novorozenců včetně MR spektroskopie. Provádíme i celotělové MR vyšetření z onkologické indikace nebo hledání zánětlivých změn skeletu. MRA vyšetření nativní i kontrastní provádíme ve všech běžných indikacích.

Jako jediné pracoviště v Jihočeském kraji provádíme MR vyšetření v celkové anestezii u dětí i dospělých a to za spolupráce s ARO a DEO oddělením naší nemocnice. 

Bližší informace a formuláře k vyšetření magnetickou rezonancí naleznete zde.

Naleznete nás v pavilonu CH, CH1, CH2 nebo C:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy
foto vstup do budovy