387 87 11 11
Víc než nemocnice.

O oddělení

Oddělení disponuje nejmodernější technikou

• 3 výkonné multidekterové CT tomografy
• 3 MR tomografy
• dvouprůmětový angiografický komplet
• mamograf se stereotaktickým zařízením
• 2 ultrazvukové přístroje
• 3 skiaskopické stěny
• 5 stabilních skiagrafických přístrojů
• na jednotkách intenzivní péče je využíváno 14 pojízdných skiagrafických strojů
• pro peroperační skiaskopické výkony je využíváno 12 mobilních zařízení.

Akreditace 

Oddělení je akreditováno v oboru Radiologie a zobrazovací metody a nástavbového oboru Intervenční radiologie

Vzdělávání studentů a lékařů

• Organizuje nebo zajišťuje další vzdělávání radiologů i ostatních pracovníků jak z vlastního pracoviště, tak i pro ostatní pracovníky různými formami dalšího vzdělávání

• Pracovníci oddělení jsou taktéž zapojeni do výuky studentů Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 

Naleznete nás v pavilonu CH, CH1, CH2 nebo C:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy
foto vstup do budovy