387 87 11 11
Víc než nemocnice.

O oddělení

Cíle oboru ve spojení s činností oddělení

 •  poskytovat lékařům a dalším zdravotnickým pracovníkům základní a pokročilé znalosti a vědomosti nezbyté pro pochopení osudů léku v organismu a  porozumění jeho účinkům, včetně účinků nežádoucích
 • dále přispět k porozumění klinických a sociálních dimensí farmakoterapie jako hromadného společenského jevu
 • zajištění vědomostní a znalostní výbavy pro rozhodovací procesy ve farmakoterapii/účelné farmakoterapii
 • zejména přispět k rozhodování při preskripci a aplikaci léků v zařízeních, která se zabývají zdravotní péčí/léčebnými službami
 • dále se podílí na aplikovaném výzkumu, vývoji, výrobě, distribuci a používání léků (léčiv a léčivých přípravků), zejména na klinickém hodnocení léků
 • nedílnou a v podmínkách Nemocnice České Budějovice hlavní součástí je léčebná péče u vybraných nosologických jednotek (nemocí), případně u obzvláště závažných či komplikovaných nosologických jednotek, kde je hlavním problémem optimalizace farmakoterapie

Metodologické zázemí

 • experimentální farmakologie
 • klinická farmakologie
 • farmakoepidemiologie
 • chronofarmakologie
 • lékařská chemie
 • toxikologie
 • a související discipliny

Naleznete nás v pavilonu A - boční vchod:

foto mapa arealu

Naleznete nás v pavilonu A - boční vchod:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy
foto vstup do budovy