387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Spektrum poskytované péče

  • Konsiliární služba pro oddělení/lékaře Nemocnice České Budějovice a.s.
  • Therapeutické monitorování farmakoterapie - TDM  (Therapeutic Drug Monitoring -  v součinnosti s Centrálními laboratořemi Nemocnice České Budějovice a.s.)
  • Vyšetřování a léčba u případů hypertensní nemoci, včetně ABPM (ambulatory blood pressure monitoring, přístrojové monitorování krevního tlaku)
  • Infusní léčba vasoaktivními látkami, zejména u případů ischemické choroby dolních končetin (nedokrevnost dolních končetin), dále u poruch periferního prokrvení u systémových onemocnění (například sclerodermie)
  • Posouzení situace polylpragmasie (současné byť často nezbytné léčení větším počtem léků), ve snaze zjednodušit léčebné schema
  • Evidence a případná konsultace případů NÚL - nežádoucích účinků léku

Naleznete nás v pavilonu A - boční vchod:

foto mapa arealu

Naleznete nás v pavilonu A - boční vchod:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy
foto vstup do budovy