387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Ambulance

Vvšechny činnosti jsou prováděny/zajišťovány v horním areálu nemocnice v pavilonu A 

  • Ambulance klinické farmakologie
  • Ambulance léčby hypertense
  • Ambulance parenterálních aplikací
  • Středisko evidence Nežádoucích účinků léků - NÚL

Naleznete nás v pavilonu A - boční vchod:

foto mapa arealu

Naleznete nás v pavilonu A - boční vchod:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy
foto vstup do budovy