387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Spektrum poskytované péče

Bioptická vyšetření

Předmětem bioptického vyšetření  je zpracování a diagnostika vzorků tkání odebraných  pacientům.  Jsou to vzorky odebrané při ambulantním výkonu nebo je to vzorek získaný při operaci v rámci hospitalizace.  Bližší informace ohledně  požadavků na identifikaci vzorku, požadavků na odběr materiálu, vyplnění žádanky a transportu vzorku jsou v Laboratorní příručce oddělení, jako dokumentu, který má sloužit ke zlepšení komunikace s uživateli laboratorních služeb.

Materiál k bioptickému vyšetření přijímáme každý pracovní den od 10:00 do 12:30 hod.

Postup zpracování bioptického vzorku

  • Fixace materiálu fixačním roztokem
  • Přikrojení materiálu s jeho detailním popisem
  • Odvodnění tkáně v tkáňovém automatu a následné prosycení parafinem
  • Zalití tkáně na zalévací lince
  • Nakrájení tkáňových bloků na mikrotomu na řezy tenké 2-5 mikronů
  • Obarvení řezů základním histologickým barvením, případně dalšími speciálními barvicími metodami
  • Zamontování preparátů a jejich předkládání k vyšetření lékařem
  • Mikroskopické vyhodnocení patologických změn a stanovení patologické diagnózy, která je součástí výsledkového listu

Rychlé peroperační biopsie

Operatéři při chirurgickém výkonu odeberou  pacientovi část patologicky změněné tkáně, která je v nativním stavu sanitářem dopravena do laboratoře patologie. Zde je tkáň popsána, přikrojena, zmražena a obarvena v rychlém režimu. Je vyšetřena lékařem, který hlásí výsledek operatérovi telefonicky přímo na sál. Čas od příjmu vzorku do laboratoře do telefonické informace klinikovi by neměl přesáhnout 30 minut. Klinik podle informace patologa řídí následný operační postup. Požadavky ohledně plánovaných rychlých pooperačních vyšetření je nutné nahlásit e-mailem do kanceláře oddělení.

Cytologické vyšetření

Předmětem vyšetření jsou jednotlivé buňky. Materiál k tomuto vyšetření pochází z tekutin tělesných dutin, z dýchacích cest a ze vzorků získaných tenkojehlovou punkcí různých orgánů.  Jinou možností je získání materiálu při endoskopických vyšetření plic, zažívacího traktu včetně žlučových cest.

Materiál k cytologickému vyšetření přijímáme každý pracovní den od 6:30 do 14:00 hod.

Imunohistochemické vyšetření tkání

Metoda je využívaná  k rutinní i pokročilé diagnostice, zejména k typizaci nádorů a to jak primárních ložisek tak metastáz. Princip metody spočívá v detekci tkáňových antigenů pomocí specifických protilátek. V současné době naše laboratoř disponuje 63 protilátkami.

Molekulárně patologická vyšetření

Většina molekulárně patologických vyšetření se provádí z fixovaného materiálu zpracovaného v parafinových blocích. Využití těchto vyšetření je diagnostika nemocí, monitorování infekce, prognóza nádorových onemocnění. Stanovení prediktivních markerů v rámci onkologické terapie je nedílnou součástí tohoto vyšetření.

Histochemické vyšetření

Toto vyšetření se provádí z nativní tkáně. Při onemocnění zažívacího traktu - prokazujeme přítomnosti enzymů kartáčového lemu enterocytů.

Pitvy a nekroptické vyšetření

Provádíme pitvy patologicko – anatomické což jsou pitvy za účelem zjištění základní nemoci a dalších nemocí a k ověření klinické diagnózy a léčebného postupu u osob zemřelých ve zdravotnickém zařízení smrtí z chorobných příčin. Součástí pitvy je odběr nekroptického vzorku, jeho mikroskopické vyšetření a následné vypracování pitevního protokolu. Pozůstalí mají několik možností, jak získat informace o výsledku pitvy. Osobně, od lékaře patologického oddělení, písemně na základě žádosti o kopii zdravotnické dokumentace. Tu adresují pozůstalí na Právní oddělení nemocnice. Poslední varianta je cestou praktického lékaře, který měl zemřelého v péči a již obdržel kopii pitevního protokolu. Na vypracování pitevního protokolu máme lhůtu 6 týdnů.

Naleznete nás v pavilonu P:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy