387 87 11 11
Víc než nemocnice.

O oddělení

Laboratoř patologického oddělení, zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 8218 podle ČSN EN ISO: 2013

• Laboratoř Patologického oddělení provádí všechna klasická i speciální bioptická vyšetření pro lůžková oddělení nemocnice i pro jejich ambulance. Zpracovává vzorky i od externích žadatelů. Závěry bioptického vyšetření jsou výsledkové listy, které distribuujeme na oddělení žadatelů.

• Patologické oddělení provádí pitvy zemřelých ve zdravotnickém zařízení - pitvy patologicko anatomické. Součástí pitvy je nekroptické vyšetření a vypracování pitevního protokolu. Závěry bioptických a nekroptických vyšetření jsou předmětem klinicko-patologické spolupráce při individuálních lékařských poradách a seminářích.

• Patologické oddělení se věnuje specializovaným a konzultačním vyšetřením pro nemocnice v rámci Jihočeského kraje. Jsme referenční laboratoř pro prediktivní diagnostiku nádorů.

• Nedílnou součástí našich vyšetřovacích metod je cytologické vyšetření tekutin, metody imunohistochemické a molekulárně patologické.

Na oddělení je zajišťováno jak vzdělávání studentů vysokých škol  (Zdravotně sociální fakulta a biologická fakulta JU) tak i středoškolské vzdělávání (SZŠ a VoZŠ). Zároveň poskytujeme postgraduální přípravu lékařům před atestací.

Naleznete nás v pavilonu P:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy