387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Spektrum poskytované péče

Přehled nejčastějších vyšetření používaných jak při šetření nemocí z povolání, tak i pro vyšetření v rámci PLS - způsobilosti k práci 

Ambulance oddělení pracovního lékařství

Vodní chladový pokus a pletysmografie

Indikace

 • pracovní riziko místně přenášených vibrací - legislativně nařízené vyšetření v rámci preventivních prohlídek pracovnělékařských služeb (dále jen PLS)
 • vyšetření při podezření na profesionální onemocnění
 • vyšetření porušené vasomotoriky cév prstů rukou i nohou, např. Raynaudův fenomen apod. (konziliárně pro potřeby specialistů i praktických lékařů)

Princip

Vyprovokování cévních změn prstů chladovým podnětem.

Popis metody

V chladné místnosti ponoření horních (dolních) končetin na dobu 10 minut do vody 8-10 st. C chladné. Před a po vyšetření provádíme objektivní záznam funkce cév prstů na speciálním přístroji - pletysmografu s pořízením záznamu.

Informace pro pacienty a zaměstnavatele

Vyšetření provádíme po celý rok na speciálním přístroji. Příprava na vyšetření není žádná. Před vyšetřením se doporučuje nepít alkohol a nekouřit – může být ovlivněn výsledek. 

Vyšetření neprovádíme u pacientů-klientů s akutními infekčními nemocemi, čerstvými zraněními a záněty oblastí vyšetřovaných končetin

Elektromyografie (EMG) – screening – vyhledávací

Indikace

 • pracovní riziko lokální svalové zátěže – legislativně nařízené vyšetření v rámci vstupních a  výstupních preventivních prohlídek PLS

Princip

Měření rychlosti motorického (hybného) vedení periferními (obvodovými) nervy horních končetin.

Popis metody 

Vyšetření se provádí přiložením povrchových elektrod na horní končetiny. Snímáním elektrických potenciálů nervů na speciálním přístroji – elektromyografu získáme objektivní záznam funkce nervů. Vyšetření je nebolestivé a trvá cca 10 minut.

Informace pro pacienty a zaměstnavatele

Vyšetření provádíme po celý rok na speciálním přístroji. Příprava na vyšetření není žádná. Vyšetření neprovádíme u pacientů-klientů s čerstvými zraněními a záněty v oblasti vyšetřovaných končetin. Ambulance oddělení pracovního lékařství 

Audiometrie- screening- vyhledávací

Indikace

Orientační vyhledávání pracovníků s poškozením sluchu z hluku v rámci preventivních prohlídek PLS, možnost vyšetření skupiny pracovníků i na pracovišti.

Princip

Pomocí přístroje (Audiogram subjektivní - screeningový) vyšetřujeme klientovi sluchové vzdušné a kostní vedení v tiché místnosti a výsledek hodnotíme v procentech sluchové ztráty dle Fowlera. Při pozitivních nálezech vyšetřujeme následně podrobněji.

Informace pro pacienty a zaměstnavatele

Doporučujeme vyšetření v pondělí a úterý (po volných dnech mimo riziko hluku - kvůli možnému zahlušení), jiná příprava není.

Spirometrie – metoda průtok-objem

Indikace

 • vyšetření plicních funkcí v rámci preventivních prohlídek PLS
 • vyšetření při podezření na profesionální onemocnění
 • reexpoziční test - vyšetření plicních funkcí u pacienta s podezřením na profesionální onemocnění dýchacích cest přímo na pracovišti

Popis metody

V ambulantní části provedení vyšetření na speciálním přístroji - spirometru dle instrukcí sestry při dýchacích manévrech.

Informace pro pacienty a zaměstnavatele

Nemají být vyšetřováni klienti s akutním onemocněním dýchacích cest. Vyšetření probíhá bez přípravy. Ad 3 - reexpoziční test probíhá za zvláštního režimu za hospitalizace vyšetřovaného a s komplexní informací zainteresovaných stran.

Ambulance oddělení pracovního lékařství a centrální nemocniční infuzní středisko (ARO)

Infuzní léčba (ambulantní)

V rámci léčby profesionálních poškození zdraví oddělení zprostředkuje infuzní léčbu na centrálním specializovaném pracovišti. O celém procesu je pacient-klient poučen na našem oddělení. Časování  léčby lze poté pružně dojednat.

Ambulance oddělení pracovního lékařství

Vyšetření pro pracovnělékařské služby (PLS)

 • Smluvní, kde zajišťuje oddělení pracovního lékařství pro podniky PLS 

Podmínky jsou dohodnuty v rámci smlouvy (Možnost uzavření nové smlouvy tel: 387 876 200 s garancí Společnosti pracovního lékařství pro činnost PLS www pracovni-lekarstvi.cz)

 • Vyžádané - konziliární pro podnik, resp. smluvního lékaře PLS

V obou případech musí být žadatelé objednáni a musí mít s sebou na vyšetření

 • kartičku zdravotního pojištění
 • výpis ze zdravotnické dokumentace od registrujícího praktického lékaře
 • musí znát svého smluvního lékaře PLS, kam odesíláme lékařskou zprávu
 • požadujeme předem dojednaný způsob financování placených vyšetření

Vyšetření i pro více pracovních rizikových faktorů provádíme v jednom dni !!!

Preventivní komplexní vyšetření interního charakteru – za úhradu ( komerční )

Na podkladě dohody - smlouvy, možno dojednat vyšetření pro zaměstnance a management nad rámec zdravotního pojištění. Rozsah a termíny dle racionální domluvy. Všechna základní vyšetření v jednom dni a „pod jednou střechou“.

Komplexní služby PLS včetně všech typů preventivních prohlídek (vstupní, periodické, výstupní, mimořádné, následné) pro riziková i neriziková pracoviště – viz záložka O oddělení.

Lékař pracovnělékařských služeb Nemocnice České Budějovice, a.s.

Vyšetření pro registraci lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků podle Zákona 95 a 96 / 2004 Sb v platném znění

Naleznete nás v pavilonu N:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy
foto vstup do budovy