387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Spektrum poskytované péče

• Zabývá se problematikou vrozených vad, zejména pak vrozenými vadami rukou, prstů nohy, ušního boltce očních víček, vrozenými kožními nádory a cévními malformacemi.

• Další oblastí práce oddělení je chirurgická léčba kožních nádorů nezhoubných i zhoubných nádorů, hlavně basaliomů, spinaliomů, melanomů. Ve spolulpráci s odděleními traumatologickým, stomatochirurgickým, ORL, očním, ortopedickým řeší rozsáhlé defekty po odstranění pokročilých nádorů.

• Nedílnou součástí práce oddělení je řešení akutních úrazů ruky, zejména ztrátových poranění, poranění šlach, nervů, následné operace rukou po již proběhlých úrazech, rekonstrukce prstů ruky, chirurgická léčba onemocnění ruky.

• Oddělení poskytuje replantační servis pro oblast jižních a západních Čech.

• Oddělení plastické chirurgie se podílí na léčbě popálenin 2. a 3. stupně do rozsahu 15%. Provádí léčbu rozsáhlých defektů tkání mikrochirurgickými přenosy.

• Pacientkám, které absolvovaly odstranění prsu pro nádor, jsou zde prováděny rekonstrukce prsů.

• Oddělení provádí operační léčbu dekubitů, operační léčbu chronických osteomyelitid, léčbu kožních defektů.

• Další oblastí zájmu oddělení je estetická chirurgie, kde se na oddělení provádí kompletní spektrum estetických operací, to znamená operace boltců, víček, nosu, rtů, čela, plastiky obličeje a krku, zmenšovací, zpevňovací a zvětšovací operace prsů, liposukce, plastiky břicha, vnitřních stehen a paží, korekce jizev.

Naleznete nás v pavilonu CH a CH2:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy
foto vstup do budovy