387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Spektrum poskytované péče

Operace šedého zákalu je v rozvinutých zemích nejčastější oční operací. Představuje krátký ambulantní výkon v lokální anestezii, během kterého dojde k výměně zkalené nitrooční čočky za čočku umělou.

INFORMACE - OPERACE ŠEDÉHO ZÁKALU

Makulární centrum počtem léčených pacientů představuje jedno z největších specializovaných aplikačních center biologických léků pro léčbu onemocnění žluté skvrny v České republice.  Aplikace účinných látek přímo do oka je pro určité diagnózy momentálně nejmodernějším způsobem léčby.

INFORMACE – APLIKACE LÉČIVA DO SKLIVCE

Vitreoretinální centrum pečuje o pacienty s onemocněním sítnice. Jedná se převážně o diabetiky s tzv. diabetickou retinopatií. Léčba sítnice bývá komplexní, od kompenzace celkového onemocnění, laserovou léčbu, intravitreální biologickou léčbu po chirurgické řešení pars plana vitrektomií (PPV).

Glaukomová poradna diagnostikuje a léčí pacienty se zeleným zákalem. Glaukom je nevyléčitelné onemocnění, ale při včasném záchytu lze jeho progresi jak medikamentózně tak chirurgicky zpomalit.

Poradna pro léčbu onemocnění rohovky soustřeďuje pacienty s infekčními a neinfekčními záněty rohovky. Vedle léčby farmakologické poskytujeme pacientům i léčbu chirurgickou, včetně transplantací amniové membrány.

Neurooftalmologická poradna je zaměřena na diagnostiku a léčbu onemocnění zrakového nervu, které často bývá součástí celkových neurologických onemocnění. Dále zahrnuje diagnostiku a léčbu patologií očnice.

Dětská oční ambulance poskytuje komplexní oftalmologickou péči se zaměřením na záchyt a léčbu šilhavosti a amblyopie. Součástí je i péče o nedonošené pacienty ohrožené tzv. retinopatií nedonošených.

Vedle specializovaných center funguje každý den všeobecná oční ambulance poskytující konziliární služby pro potřeby oddělení a hospitalizovaných pacientů v rámci nemocnice. Slouží také jako urgentní ambulance pro pacienty s úrazy očí nebo náhlými ztrátami zraku.

Naleznete nás v pavilonu E - v dolním areálu Nemocnice :

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy