387 87 11 11
Víc než nemocnice.

INFORMACE - APLIKACE LÉČIVA DO SKLIVCE

Léčba onemocnění makuly (žluté skvrny)

Onemocnění makuly představuje jednu z hlavních příčin slepoty ve vyspělých zemích. S neustále se zvyšujícím průměrným věkem dožití narůstá počet pacientů s tzv. věkem podmíněnou makulární degenerací (VPMD). Přibývá také pacientů s cukrovkou, jejichž zrakovou ostrost ohrožuje tzv. diabetický makulární edém (DME). V neposlední řadě přibývá též pacientů s očními cévními příhodami, konkrétně okluzemi sítnicové žíly (RVO). Pacienty s těmito a jinými diagnózami soustřeďujeme do Makulárního centra, kde jsou léčeni aplikací konkrétního léku do nitra oka. Lék je v pravidelných intervalech vpravován tenkou jehlou do sklivcového prostoru oka, kde lokálně působí. Jedná se o ambulantní výkon v lokálním znecitlivění.

Statut jednoho z několika aplikačních center intravitreální (IVT) léčby v České republice má naše oddělení od roku 2012.

Objednání probíhá elektronicky Vaším periferním očním lékařem, případně námi po vyšetření na základě doporučení od Vašeho očního lékaře.

Informace  pro pacienty makulárního centra

Informovaný souhlas k aplikaci léčiva do sklivce 

Naleznete nás v pavilonu E - v dolním areálu Nemocnice :

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy