387 87 11 11
Víc než nemocnice.

O oddělení

Oční oddělení prošlo v minulých letech v souladu s technickým rozvojem mikrochirurgie zásadním rozvojem v chirurgických možnostech oboru. Dosud prováděná chirurgie na předním segmentu oka, tedy operace šedého zákalu a antiglaukomové zákroky, oční úrazy, plastiky víček a spojivek, byla rozšířena o chirurgii zadního segmentu oka. Oddělení provádí v rámci makulárního centra aplikace antiVEGF (Lucentis, Eylea) do sklivcového prostoru.

Operace v prostoru za oční čočkou jsou velmi delikátní, technicky a zvláště ekonomicky náročné. K tomuto novému oboru, vitreoretinální chirurgii, se váží vyšetřovací metody náročné časově a hlavně přístrojově.

Oční oddělení se také zaměřuje na intenzivní péči o nedonošené děti ohrožené slepotou, na poruchy postavení očí dětského věku - šilhání, až po jejich chirurgické řešení. Na oddělení se rovněž léčí glaukomatici, tedy nemocní se zeleným zákalem a pacienti s onemocněními sítnice, převážně z řad diabetiků. Změny v očích postihují po určitém trvání nemoci každého diabetika. Oční oddělení pečuje o taková postižení, která vyžadují operační laserové nebo vitreoretinální řešení.

Oddělení intenzivně spolupracuje s dalšími nemocničními pracovišti, jejichž působení v okolí očního orgánu je zásadní. Jedná se například o společné operační zákroky s oddělením ušním, krčním a nosním a stomatochirurgickým oddělením.

Konziliární i chirurgickou péči provádí oční oddělení ve všech případech bez striktní spádové oblasti. 

Vyšetření na očním oddělení

 • Měření nitroočního tlaku
 • Měření refrakce oka
 • Ultrazvuk oka
 • Sítnicová diagnostika pomocí celého rozsahu optických dostupných pomůcek
 • Fluorescenční angiografie-náplň cév sítnice kontrastní látku a fotodokumentace-hodnocení před ošetřením laserem,operací,rozvaha léčby
 • Perimetr-vyšetření zorného pole
 • Dispenzarizace-sledování pacientů- diabetiků ,glaukomatiků
 • Keratometrie-měření zakřivení rohovky
 • OCT-SLO vyšetření-sítnicové vyšetření
 • Pachymetrie-měření tloušťky rohovky

Operace a výkony

 • Operace katarakty-šedého zákalu-odstranění oční čočky a náhrada umělou čočkou

Provádí se ambulantně (1. den vyšetření, 2. den operace, 3. den kontrola) nebo při hospitalizaci (3 dny) pacient jde domů již bez obvazu oka - může chodit, asi 1 měsíc bez větší fyzické námahy.

INFORMACE - OPERACE ŠEDÉHO ZÁKALU ZDE

 • Operace glaukomu-zeleného zákalu

Při hospitalizaci (3 dny) zákroky na duhovce a v komorovém úhlu - filtrační operace. Rekonvalescence cca 1 měsíc bez fyzické zátěže. Běžné nezatěžující denní úkony nejsou překážkou.

 • Operace sítnice-pars plana vitrectomie

Při hospitalizaci (cca 5 dní). Rekonvalescence po operacích sítnice, ať zevní či vitreoretinální invazivní cestou může být v rozpětí 3 - 24 měsíců v přímé úměře k závažnosti postižení oka.

 • Operace šilhání

U dětí i dospělých hospitalizace 2 - 3 dny. Rekonvalescence 1 - 2 týdny dle individuálních nálezů.

 • Ošetření sítnice

U nezralých dětí kryoretinopexí hospitalizace 2 dny, dítě není nikterak omezeno.

 • Veškeré operace úrazů oka a očnice

Ve spolupráci s traumatology, stomatochirurgy a otolaryngology. Rekonvalescence dle rozsahu postižení.

 • Argon-laserové fotokoagulační ošetření sítnice
 • Řešení sekundární katarakty YAG laserovou kapsulotomií
 • Aplikace antiVEGF (Lucentis, Eylea)

Naleznete nás v pavilonu E - v dolním areálu Nemocnice :

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy