387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Naleznete nás v pavilonu C, C2 a I2 - krček:

foto mapa arealu
foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy
foto budovy

Spektrum poskytované péče

Během hospitalizace poskytujeme

• komplexní ošetřovatelskou péči
• vyšetřovací a léčebné metody
• edukační program pro diabetiky pro nemocné s ledvinným onemocněním
• endokrinologické stavy s poruchami příjmu potravy
• dietoterapii
• péči o rány
• fyzioterapii
• spolupracujeme se sociální pracovnicí, klinickým farmaceutem, nutriční terapeutkou

Na jednotce intezivní a metabolické péče zajišťujeme zdravotní péči komplikovaných pacientů v kritickém stavu s interními a neurologickými chorobami. Jsme vybaveni invazivním monitorováním hemodynamických parametrů, akutní hemodialýzou, ultrazvukovým vyšetřením srdce, plic, břicha a cév.

Provádíme konziliární činnost v rámci předoperačních vyšetření a pro složité stavy v oboru vnitřní lékařství a dalších specializací.

Odborné ambulance vedené specialisty

Odborné ambulance poskytují specializovanou péči pro obyvatelstvo Jihočeského kraje. Součástí oddělení jsou kromě akutní interní ambulance i odborné ambulance, vedené specialisty pro 
• revmatologii
• diabetologii
• endokrinologii
• nefrologii
• osteologii
• angiologii
• kardiologii
• poruchy metabolismu a výživy
• ultrazvukové pracoviště
• denzitometrické pracoviště
• dialyzační středisko 

Revmatologie
Revmatologie dispenzarizuje pacienty se závažnými a komplikovanými chorobami pohybového aparátu, poskytuje péči o pacienty s onemocněním pojiva během gravidity ve spolupráci s neonatology, gynekology a dětským revmatologem. Je centrem po aplikaci biologické léčby.

Diabetologie
Diabetologie zajišťuje komplexní péči pro diabetiky 1. typu, aplikaci inzulinových pump včetně technického a konzultačního zázemí, pro komplikované pacienty s diabetes mellitus 2.typu, pro těhotné diabetičky.

Podiatrie
Podiatrie umožňuje komplexní péči o diabetickou nohu jako je ošetřování ran, komplexní diagnostiku obtíží ve spolupráci s angiology, intervenčními radiology, mikrobiology, cévními chirurgy.

Endokrinologie
Endokrinologie se stará o komplikované pacienty s onemocněním štítnice, příštítných tělísek, nadledvin, hypofýzy, hypothalamu, spolupracuje s chirurgy, neurochirurgy, ORL specialisty.

Osteologie
Osteologie sleduje a léčí komplikované formy osteoporózy a další onemocnění kostí. Provádí ročně 6000 denzitometrických vyšetření.

Metabolická ambulance 
V metabolické ambulanci jsou sledováni komplikovaní pacienti s poruchami příjmu potravy, kteří na základě onemocnění zažívacího traktu užívají speciální diety, mají domácí enterální nebo parenterální výživu.

Angiologie
Angiologie vyšetřuje onemocnění žilního a tepenného systému končetin, mozkových tepen, av fistulí a zajišťuje následné řešení cévním chirurgem, intervenčním radiologem, ambulantně monitoruje léčbu žilních trombóz, vyšetřuje pacienty před založením av fistulí a pomáhá řešit jejich komplikace.

Kardiologie
Kardiologie sleduje nemocné po léčebných zákrocích a operacích, s chronickým onemocněním srdce.

Ultrazvukové pracoviště
Ultrazvukové pracoviště poskytuje diagnostiku onemocnění srdce, plicní embolie, štítnice, vyšetření břicha, zavedení centrálních žilních katetrů, evakuaci tekutiny z pohrudniční dutiny, břicha po UZ kontrole.

Nefrologická ambulance
V nefrologické ambulanci provádíme funkční vyšetření ledvin,  biopsie ledviny, připravujeme pacienty s ledvinnou nedostatečností k náhradě ledvinných funkcí umělou ledvinou hemodialýzou nebo peritoneální dialýzou, vyšetřujeme příjemce a dárce před transplantací ledviny, sledujeme pacienty po transplantaci ledviny.

Dialyzační středisko
Dialyzační středisko má v pravidelném dialyzačním programu 90 pacientů a zároveň poskytuje náhradu ledvinných funkcí u hospitalizovaných pacientů s náhlým ledvinným poškozením. Disponuje 23 lůžky, ročně provede na 11 000 výkonů. Provádí všechny hemoeliminační procedury i peritoneální dialýzu, včetně domácí hemodialýzy, plazmaferéz, zavádění permanentních dialyzačních katétrů.

Naleznete nás v pavilonu C, C2 a I2 - krček:

foto mapa arealu

Naleznete nás v pavilonu C, C2 a I2 - krček:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy
foto vstup do budovy