387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Spektrum poskytované péče

Lůžková a ambulantní péče zahrnuje celé spektrum onemocnění trávicího traktu. Vysoce specializovaná péče se týká mimo jiné idiopatických střevních zánětů (Crohnova choroba a ulcerózní kolitida). Naše pracoviště je jedním z center pro podávání biologické léčby těmto pacientům. V posledních letech jsme se rovněž zapojili do klinických studií zaměřených na vývoj nových léků pro tato onemocnění. Významnou součástí práce Gastroenterologického oddělení jsou endoskopická vyšetření trávicí trubice.

Přehled základních metod s jejich charakteristikami

Gastroskopie

Gastroskopie (endoskopie horní části trávicí trubice) je endoskopické vyšetření jícnu, žaludku a části dvanáctníku (duodena). Spočívá v zavedení ohebného přístroje (endoskopu) šíře 9 mm ústy do jícnu a dále do žaludku a duodena a důkladném prohlédnutí uvedených částí pomocí obrazu elektronicky přenášeného na obrazovku (monitor) přístroje. Během vyšetření leží pacient na levém boku, mezi zuby drží plastový kroužek, který umožňuje volné zavádění přístroje a chrání jej před poškozením zubů pacienta. Vyšetření trvá obvykle 5-10 minut, dle potřeby se tato délka může lišit. Příprava pacienta spočívá v lačnění v den vyšetření (pacient nejí a nepije od půlnoci).

Koloskopie

Koloskopie (endoskopie tlustého střeva, nesprávně též kolonoskopie) je endoskopické vyšetření tlustého střeva a konečné části tenkého střeva (ilea). Spočívá v zavedení ohebného přístroje (endoskopu) šíře 13 mm do konečníku a dalších částí tlustého střeva, při úplné (totální) koloskopii až do střeva slepého (céka) a přes tzv. ileocékální chlopeň do ilea. V průběhu vyšetření lékař prohlíží vnitřní povrch střeva (sliznici) pomocí obrazu elektronicky přenášeného na obrazovku (monitor) přístroje. Během vyšetření leží pacient na levém boku, v případě potřeby se tato poloha může v průběhu vyšetření měnit. Výkon trvá obvykle 15-30 minut, dle potřeby se může délka výkonu lišit. Ve většině případů jsou před výkonem podány do žíly léky tlumící vědomí a bolest (tzv. analgosedace). Příprava pacienta na koloskopii spočívá v dodržení dietního režimu a vypití projímavého roztoku, je nezbytnou a velmi důležitou součástí vyšetření. Podrobnosti o přípravě na koloskopii jsou uvedeny ZDE.

Endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie (ERCP)

Endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie (ERCP) je endoskopické vyšetření žlučových cest a vývodu slinivky břišní. Spočívá v zavedení ohebného přístroje (endoskopu) ústy do jícnu, žaludku a dvanáctníku k místu vyústění žlučovodu a vývodu slinivky břišní. Endoskopující lékař následně aplikuje tenkou kanylou do jednoho či druhého vývodu kontrastní látku a pomocí rentgenového obrazu zjišťuje odchylky v náplni vývodu. Může tak zjistit přítomnost žlučových kamínků, zúžení vývodu nebo zánětlivých změn. Dle typu nálezu pak může provést léčebný zákrok (např. vytažení kamínků, zavedení trubičky přemosťující zúženinu (stent)). Pacient během vyšetření leží obvykle na levém boku, výkonu zpravidla předchází nitrožilní podání léků tlumících vědomí a bolest (tzv. analgosedace). Ve většině případů je pacient po ERCP sledován na lůžku do druhého dne.

Endosonografie trávicí trubice (EUS)

Endosonografie trávicí trubice (EUS) je vyšetření využívající kombinace endoskopu s ultrazvukovou sondou. Cílem je vyšetření stěny trávicí trubice nebo orgánů přiléhajících k trávicí trubici, nejčastěji slinivky břišní a žlučových cest. Provádí se ohebným přístrojem (endoskopem), na jehož konci je speciální ultrazvuková sonda. Vyšetřující lékař má proto k dispozici obraz endoskopický i ultrazvukový. Kromě diagnostiky různých onemocnění slouží tato metoda i k jejich endoskopické léčbě. Pacient při vyšetření obvykle leží na levém boku a před výkonem dostane nitrožilně léky tlumící vědomí a bolest (tzv. analgosedace).

Důležité upozornění – pro všechny typy endoskopických vyšetření

Pacienti užívající pravidelně léky by měli v den vyšetření ranní dávku užít co nejdříve (nejpozději 2 hodiny před vyšetřením) a zapít malým množstvím čisté vody. Většina pravidelně užívaných léků (např. léky na vysoký krevní tlak) by měla být užita i v den vyšetření! Výjimkou jsou léky (tablety i injekce, tj. inzulín) na diabetes mellitus (cukrovku), které pacient před vyšetřením užívat (aplikovat) nemůže. V případě nejasností je nutná konzultace odesílajícího lékaře nebo endoskopického pracoviště.

Naleznete nás v pavilonu C a C2:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy
foto vstup do budovy