387 87 11 11
Víc než nemocnice.

O oddělení

Gastroenterologické oddělení patří mezi největší samostatná gastroenterologická oddělení v rámci České republiky. Zajišťuje komplexní péči o pacienty s nemocemi trávicího traktu, včetně vysoce specializované péče vyžadující úzkou spolupráci s dalšími obory (chirurgie, radiologie, onkologie, interna, laboratorní komplement, atd.). Je rozděleno na část lůžkovou, ambulantní a pracoviště digestivní endoskopie.

Lůžková část

Lůžková část oddělení disponuje celkem 32 lůžky, většinou na trojlůžkových pokojích vybavených samostatným sociálním zařízením. Součástí lůžkového oddělení jsou i 3 pokoje jednotky intenzivní péče (JIP).

Ambulance

Ambulantní pracoviště zahrnuje všeobecnou a příjmovou ambulanci (umístěnou v prostorách urgentního příjmu v přízemí budovy C) a další specializované ambulance, zaměřené zejména na problematiku idiopatických střevních zánětů (IBD, Crohnova choroba a ulcerózní kolitida), kolorektálního karcinomu, onemocnění slinivky břišní a žlučových cest a choroby jater se nachází v pavilonu C, 4. patro. Součástí ambulantního traktu je rovněž sálek pro břišní ultrasonografii a infuzní místnost pro aplikaci biologické léčby pacientům s IBD.

Endoskopické centrum

Endoskopické centrum se nachází ve zcela nových prostorách budovy C2, 3. patro. Jeho součástí je 6 samostatných endoskopických sálů, 4 přípravny pro pacienty, místnost pro sledování pacientů po výkonech (dospávací sál) a nezbytné technické zázemí (místnosti pro očistu přístrojů, sklady, seminární místnost, sociální zařízení, čekárna, šatna pro pacienty a jejich doprovod). Jeden ze sálů je vybaven rentgenem a je určen pro výkony vyžadující radiologickou asistenci. Dva sály umožňují propojení v rámci nemocnice nebo i mimo ni (systém videomanagementu).

Naleznete nás v pavilonu C a C2:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy
foto vstup do budovy