CZ / EN
free wifi ikona youtube kanal facebook
Víc než nemocnice.
oceneni

oceneni

oceneni

Dotazník k nabídce zaměstnání

Jméno a Příjmení:
Email:
Telefon:
Trvalé bydliště:
Přechodné bydliště:
pokud je jiné od trvalého
Vzdělání:
Specializace a kurzy:
Předchozí zaměstnání:

uveďte, kde jste pracovali v posledních 5 letech

Mohu nastoupit od:
Životopis (PDF):
Fotografie (JPG):

typ OP či pas

Doklady o vzdělání (PDF):

diplom, maturitní vysvědčení, certifikáty

Motivační dopis:
Uděluji souhlas zaslat mi i jinou nabídku/y zaměstnání, než je tato a uchovat mé osobní údaje pro další nabídky. Více informací zde.

Vyplněním a odesláním odpovědi na tuto nabídku práce poskytujete své osobní údaje společnosti Nemocnice České Budějovice a. s. jako správci, a to za účelem výběrového řízení na tuto pozici

 

Uchazeč o zaměstnání v NCB, ke kterému se výše uvedené zpracovávané osobní údaje vztahují, má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají, pořízení jejich kopie, jejich opravu, omezení zpracování či výmaz. V případě výhrady ke zpracování má právo uplatnit právo na vznesení námitky vůči zpracování – v tomto případě, pokud tomu nebrání jiný zákonný důvod, správce příslušnou operaci zpracování ukončí.

Tato práva lze uplatnit u správce osobních údajů prostřednictvím kontaktní osoby správce, případně prostřednictvím osoby odpovědné za ochranu dat v Nemocnici České Budějovice, a.s., tj. pověřence pro ochranu osobních údajů.

Na zpracování osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého lze podat stížnost. Pro podrobnosti viz stránky http://www.uoou.cz.

Lékárna Nemocnice České Budějovice a.s. Jihoceske nemocnice verejne zakazky Certifikát kvality a bezpečí zdravotni klaun Diecézní charita České Budějovice Chatový tábor Slavkov Kapka Naděje logo katolicika asociace logo hospitalin ISO 27001.
Jihočeský Kraj
Poskytování služeb obecného hospodářského zájmu je podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje