387 87 11 11
Víc než nemocnice.

O oddělení

Infekční oddělení poskytuje veškerou zdravotní péči dospělým a ve specifických případech i dětským pacientům v budově pavilonu E horního areálu budějovické nemocnice. Oddělení disponuje celkem 51 lůžky. 

Ambulance

Ambulantní péče o pacienty je zajišťována ve třech akutních ambulancích s oddělenými a uzavřenými čekárnami. Je tedy možné izolovat potenciálně přenosné infekce a nedochází tak k mísení pacientů čekajících na ošetření.

Nedílnou součástí ambulantní části našeho oddělní jsou specializované poradny, kde se staráme o pacienty s vybranými infekcemi. Jedná se o péči a dispenzarizaci pacientů po propuštění z lůžkové péče, nejčastěji po prodělání neuroinfekce.

V rámci vysoce specializovaného centra poskytujeme léčbu a dispenzarizaci pacientům s chronickými virovými hepatitidami (hepatitida B a C).

Součástí této poradny je provozováno rovněž HIV Centrum, v jehož rámci probíhá diagnostika, léčba a dispenzarizace pacientů s HIV, včetně preexpoziční a postexpoziční profylaxe.

Specifickou součástí ambulance je ultrazvuková vyšetřovna, kde provádíme ultrazvukové vyšetření plus elastografické vyšetření tuhosti jater pacientům s onemocněním jater. 

Standardní oddělení

Oddělení má zvláštní režim péče, který brání přenosu původců nemocí. Pro infekce s vysokou přenosností jsou dva pokoje oddělení vybaveny zvláštním klimatizačním systémem s filtrací vzduchu a zvláštním režimem péče.

Standardní oddělení zahrnuje 2 lůžkové stanice
• Stanice A se nachází v pavilonu E, v přízemí
• Stanice B v pavilonu E, v 1. patře

Pokoje jsou trojlůžkové a jednolůžkové. Všechny disponují vlastním sociálním zařízením. Pacienti jsou umístěni na pokojích podle izolačních režimů tak, aby nemohlo dojít k vzájemnému přenosu nemoci.

Oddělení poskytuje lůžkovou péči o nemocné především s gastrointestinálními, respiračními, urologickými a neurologickými infekcemi.

Ve spolupráci s dalšími odděleními se rovněž zabýváme septickými (záněty) komplikacemi ortopedických nemocí a totálních endoprotéz a dále o nemocné se septickými komplikacemi v neurochirurgii.

Jednotka intenzivní péče (JIP)

Jednotka intenzivní péče se stará o nemocné s vážnými průběhy infekčních nemocí, které ohrožují základní životní funkce. K dispozici máme 8 infekčních boxů s vlastním filtračním systémem vzduchu a možností uložení 10 pacientů. Na těchto lůžkách pacientům poskytujeme plnou péči interního typu (výživa, antibiotická léčba, infusní léčba, pooperační léčba, léčba přidružených interních nemocí, rehabilitace).

Naleznete nás v pavilonu E:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy