387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Spektrum poskytované péče

HIV centrum

HIV centrum v Českých Budějovicích bylo ustanoveno roku 1993 (původně jako AIDS centrum) a od té doby trvale rozvíjí a rozšiřuje svoji činnost při Infekčním oddělení Nemocnice České Budějovice a.s.

Péče o pacienty s potvrzenou infekcí virem HIV je náročná, zahrnuje celoživotní užívání virostatické léčby a pravidelné kontroly. Choroba je dobře léčitelná, ale není vyléčitelná (léky je nutno brát doživotně).

Postexpoziční profylaxe (PEP) - podání kombinace virostatik na dobu 1 měsíce po rizikové příhodě (např. po poranění zdravotníka o jehlu kontaminovanou krví HIV pozitivní osoby) musí být podána neprodleně (ideálně do 4-24 hodin od poranění, nejpozději do 72 hodin – poté již není účinná). Postexpoziční profylaxe poskytována po rizikovém sexuálním styku, což si pak klient hradí jako samoplátce.

Preexpoziční profylaxe (PrEP) - Používá se kombinace antiretrovirotik. Preventivní užívání těchto léků snižuje riziko přenosu viru HIV i při nechráněném sexuálním styku až o 99 %. Léčba je dobře snášena a vedlejší účinky se vyskytují minimálně. Pojišťovna proplácí vyšetření potřebná pro předepsání antiretrovirových léků a léky si pacient hradí sám.

Centrum léčby chronických virových hepatitid

Infekční oddělení Nemocnice Č. Budějovice a.s. je jedním z 22 center pro léčbu chronické hepatitidy C. Dnes používáme vysoce účinná přímo působící virostatika. Jedná se o tablety plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Nyní léčba probíhá ambulantně, trvá 8 nebo 12 týdnů podle zvoleného preparátu. Úspěšnost léčby se blíží 100 % a je bez zásadních vedlejších účinků. Po ukončení hodnotíme setrvalou virologickou odpověď, tedy efekt léčby vyšetřením z krve – zda virus z krve vymizel. Spolupracujeme s adiktologickymi centry, pacienty nám posílají praktičtí lékaři nebo plazmaferetická centra.

Pacienta vyšetříme v poradně našeho oddělení, provedeme laboratorní testy, objednáme ho na ultrazvukové vyšetření jater. Při ultrazvukovém vyšetření se doplní i elastografie, která nahrazuje jaterní biopsii. Elastografie nám umožňuje ultrazvukovou sondou změřit tuhost jater, která odpovídá pokročilosti zánětu.

Při léčbě pacientů s Hepatidou B léčba rovněž probíhá ambulantně, není časově omezená, často i celoživotní. Každý pacient, u kterého se plánuje zahájení biologické nebo onkologické léčby, by měl podstoupit vyšetření na chronickou virovou hepatitidu B. U těchto pacientů může dojít k opětovnému vzplanutí infekce virem hepatitidy B. Takové pacienty zajistíme podobně virostatickou terapií jako u aktivní chronické virové hepatitidy.

Léčba a dispenzarizace prodělaných neuroinfekcí 

Důležitou součástí oboru infektologie jsou neuroinfekce, tedy zánětlivá onemocnění centrální i periferní nervové soustavy - mozku, míchy a nervů. Jedná se o infekce hnisavé a nehnisavé. Tyto infekce mohou být život ohrožující a pacientovi zanechat doživotní následky. Je tedy na místě důsledná dispenzarizace po jejich prodělání.

Mezioborová spolupráce infekčního oddělení s ortopedií a neurochirurgií

Významnou oblastí zájmu infekčního oddělení se staly záněty kostí a kloubů, meziobratlových plotének a obratlů (tzv. spondylodiscitidy), o poznání vzácnější mozkové abscesy a v neposlední řadě infekční komplikace neurochirurgických  a ortopedických výkonů (zejména infekce totálních endoprotéz). Jedná se o tzv. multioborovou péči o pacienta. Podílí se na ní lékař chirurgického oboru (podle postižené oblasti neurochirurg nebo ortoped), infektolog, radiolog a mikrobiolog. Pacient leží na lůžku infekčního oddělení, operován je na operačním sále příslušného chirurgického oboru, po operaci je uložen na JIP infekčního oddělení. Infektologové poskytují pacientovi perioperační péči. Lékaři chirurgických oborů dochází za pacientem na pravidelné kontroly operační rány.  Společně při pravidelných týmových poradách vytváříme další plán léčby.

Naleznete nás v pavilonu E:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy