387 87 11 11
Víc než nemocnice.
07. 03. 2024

Řady docentů v českobudějovické nemocnici rozšířil prim. MUDr. Miloš Velemínský, Ph.D., MHA

Primář Gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Miloš Velemínský, Ph.D., MHA byl jmenován docentem pro obor gynekologie a porodnictví. Ve své habilitační práci se zaměřil na těhotenství a vybraná rizika spojená se znečištěním ovzduší. 

Tomuto tématu se věnuje dlouhodobě v rámci výzkumných projektů, na kterých spolupracuje s řadou renomovaných pracovišť. Výsledky studií byly publikovány v řadě zahraničních impaktovaných časopisů. V rámci perinatologie, což je obor spojující porodnictví a neonatologii, otevřely nové úhly pohledu na potenciální rizika, která znečištění ovzduší přináší nejen pro těhotné ženy, ale i pro další generace.

Více o tématu se dozvíte v rozhovoru, který jsme pro vás připravili: https://www.nemcb.cz/clanky/rady-docentu-v-ceskobudejovicke-nemocnici-rozsiril-prim-mudr-milos-veleminsky-ph-d-mha/