387 87 11 11
Víc než nemocnice.
08. 02. 2016

Smyslem naší práce je pustit děti do života tak, aby se jejich vývoj neodlišoval od ostatních

Neměly při narození ani kilo a půl, a přesto dnes žijí život zdravého dítěte. Medicína se neustále posouvá mílovými kroky dopředu. Co dříve vypadalo jako fikce, je dnes realita, jejíž hranice se posouvají. Velkou roli hraje samozřejmě technika, ale nesmíme zapomínat ani na lidský faktor. Primář Neonatologického oddělení Nemocnice České Budějovice Milan Hanzl je nefalšovaným srdcařem, pro kterého je největší odměnou zdravé dítě. Sympatický lékař a manažer v jedné osobě nám věnoval svůj čas. Výsledkem je rozsáhlý rozhovor, který jsme se rozhodli rozdělit na dvě části. První právě čtete, druhou, ve které se zaměříme více na osobu Milana Hanzla, přineseme v dalších dnech.

Neonatologické oddělení se už více než tři měsíce nachází ve zcela nové budově. Jak jste s ní vy osobně spokojený? Splnila vaše očekávání?

Na našem oddělení pracuje zhruba 90 lidí a vidím a hlavně cítím, že z nové budovy mají všichni radost. Z provozního hlediska se nám jeví skutečně jako funkční.

Druhá část rozhovoru - zde

V čem je zásadní rozdíl oproti předchozímu objektu?

Pokud se bavíme jak o standardní, tak vysoce specializované péči pro novorozence, tak zásadní rozdíl je především v prostorovém uspořádání a návaznosti jednotlivých provozů. V našem případě od resuscitační péče pro nemocnější novorozence po standardní části našeho oddělení. Samozřejmě musím mluvit také o návaznosti na provozy porodníků, protože většina našich klientů rodí v českobudějovické porodnici. Centralizují se sem velmi riziková těhotenství, předčasné porody... V této budově je soustředěna porodnická část Gynekologicko-porodnického oddělení. Součinnost s tímto oddělením je velmi důležitá. Zásadní rozdíl je také v pracovištích, která jsme z prostorových důvodů neměli ve staré budově vůbec, přičemž jsou důležitá. Zmiňme operační sál pro novorozence, malé kojence, které máme v částech oddělení, kde je poskytována perioperační péče. Nejmenší děti tak nemusíme vozit po nemocnici do provozu chirurgických oddělení, urologických, ortopedických a tak dále. Operatér se svým týmem přijde sem a v podstatě zákrok provede tady. To je skutečně obrovské plus z hlediska komfortu dětí. Operují tady cokoliv - od kardiochirurgických operací po urologické, ortopedické, chirurgické záležitosti.

Rád bych zdůraznil, že umožňujete bližší kontakt maminky s dítětem...

Jdeme cestou, a to už dlouhodobě, kdy u nás může maminka s dítětem bydlet. Teď se tedy bavíme o nemocných, nikoliv donošených dětech, které tady jsou tři až čtyři dny. Maminka může být trvale přítomna veškeré léčbě, může si s dítětem jít kdykoliv sednout na intenzivní péči... Nechceme, aby maminka měla s dítětem kontakt například přes webovou kameru, jako je tomu v některých zařízeních. Ne, umožňujeme dlouhodobý pobyt, všestranný kontakt s maminkou, který je velmi důležitý pro vývoj dítěte. Budějovice vždy měly největší lůžkovou kapacitu pro rodičovský doprovod nedonošených nebo nemocných novorozenců. Nové oddělení dopřává ještě daleko větší komfort, ale zároveň se zde dá mluvit i o kvantitě, protože je zde vyloženě pro pobyt maminek 26 lůžek. To je v rámci České republiky unikum. Chceme mít maminku tady, což je díky nové budově zajištěno ve velmi vysokém standardu. V Evropě i za velkou louží málokdy vidíte takovou možnost. Přítomnost matky je ale samozřejmě pouze na její přání. Děti většinou pouštíme v okamžiku, kdy mají zhruba 1,9 kilogramu a maminky jsou již navyklé na jejich projevy, umí s nimi zacházet, umí je krmit a tak dále. Rehospitalizací, kdy se nám děti vrací z důvodu, že by maminky nebyly naladěny na stejnou notu, měly zmatek ve výživě, ošetřovaly je s nejistotou a stresovaly se, tady příliš nevidíme.

Když mluvíte o nedonošených dětech, čím to je, že je jich stále více?

To je trend ve vyspělých zemích. Statistiky ukazují, že se v minulých desetiletích ve velké části evropských zemí počet dětí s nízkou porodní hmotností zvětšoval. Frekvence těchto dětí u nás není největší na světě, ale v Evropě patříme k těm, kde se děti s nízkou porodní váhou rodí s největší četností. Přímo u nás je to dlouhodobě nad 8,5 procent, ale zase se nedá říct, že číslo stoupá. Důvodů, proč se děti rodí předčasně, je víc. Na prvním místě jsou to vícečetná těhotenství. Znáte problematiku asistované reprodukce, kde porody dvojčat stoupaly zvláště díky těmto technikám. Donedávna to byl hlavní zdroj předčasných porodů. Je prokázáno, že vícečetná těhotenství rodí předčasně více než desetkrát častěji, než když maminka má v bříšku jeden plod. Dalším důvodem je věk rodiček, který se zvyšuje. S narůstajícím věkem rodiček se hromadí závažné těhotenské patologie. Maminky pokročilejšího věku mají spousty těhotenských komplikací, jakou jsou gestózy, vysoké tlaky, poruchy funkce jater, těhotenská cukrovka a tak dále. V případě, že má maminka nějaké závažně komplikace, je jedním z řešením porodit dítě předčasně, aby se komplikace miminka nedotkly. Vždy je lepší situace, když je dítě nedonošené, ale nemá žádnou komplikaci navrch. Mírně narůstá i třetí důvod, který ale není pro Českou republiku až tak podstatný, a to je rostoucí počet rodiček bez adekvátní prenatální péče.

Může mít vliv i stres? Dnešní hektická doba?

Samozřejmě. Způsob života ovlivňuje i průběh těhotenství. Jistě to svůj díl má.

Vraťme se k dětem s nízkou porodní váhou pod půl kila... Bylo reálné, aby takové dítě před několika lety přežilo?

Reálné to dost nebylo, protože tato péče se budovala v České republice 30 let. Napřed musela vzniknout centra, dojít se k přesvědčení, že můžeme pro tyto děti mnohé udělat, aby z nich vyrostly děti, na kterých by člověk třeba v šesti letech nic nepoznal. To je strašně dlouhá cesta. Muselo to začít v hlavách pediatrů a porodníků. Nastaly důležité organizační kroky, budovala se síť specializovaných pracovišť... Samozřejmě je důležitá technická stránka, ale také kvalitní personál. Jsou pracoviště, která nemají štěstí na stabilní personál. My ano.

S jakou nejnižší porodní váhou jste se setkal?

My tyto otázky nemáme rádi. Pro nás je důležité, aby děti, které od nás odejdou, měly naprosto minimální vývojové potíže. Sledujeme naše děti do dvou, tří let. Nejde tady o soutěž o nízké porodní váhy. Tyto děti jsou zatíženy velkým vývojovým rizikem. Smyslem naší práce je děti pustit do života tak, aby se, i když jsou nedonošené, jejich vývoj neodlišoval od ostatních. Jsou děti, které měly při narození kilo a půl, a nic na nich nepoznáte. Možná byste se divil, jak se frekvenci postižených dětí u dětí nejmenších váhových kategorií podařilo stlačit na srovnatelnou úroveň s nejlepšími pracovišti ve světě.