387 87 11 11
Víc než nemocnice.
18. 02. 2020

Nemocnice České Budějovice zaznamenala rekordní nárůst počtu zaměstnanců

V roce 2019 jsme přijali 59 nových lékařů, jedná se o rekordní počet. Odchody lékařů jsou poloviční, přičemž toto číslo se posledních pět let výrazně nemění“, dodává Ing. Milan Voldřich, MBA, ředitel personálního úseku nemocnice. „V kategorii středního zdravotnického personálu nastoupilo 142 pracovníků, nejvíce za posledních deset let. I po odečtení odchodů těchto zaměstnanců je přírůstek nejvyšší od roku 2010“, doplňuje Mgr. et Mgr. Monika Kyselová, MBA, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči a hlavní sestra Nemocnice České Budějovice.

Vedení nemocnice nedávno dokončilo personální inventuru všech oddělení nemocnice, při které vycházelo z návrhů primářů a vrchních sester na optimální personální obsazení jednotlivých pracovišť. Nově stanovené cílové počty pracovníků plánuje nemocnice naplnit v horizontu pěti let. „Už za současné personální situace českobudějovická nemocnice splňuje počty uvedených pracovníků dané personální vyhláškou, respektive je zpravidla výrazně překračuje, nejedná se tedy o tzv. „chybějící“ úvazky, ale vyloženě o posílení pracovních týmů v souvislosti s rozvojem nemocnice, vznikem nových pracovišť a zlepšováním pracovních podmínek zaměstnanců“, zdůrazňuje MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.

Plné znění tiskové zprávy naleznete zde