387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Prim. MUDr. Karpianusová.jpg (4.03 MB)

prim. MUDr. Taťána Karpianusová, Onkologické oddělení

Naším cílem je personalizovaná péče o pacienta

Celý rozhovor naleznete zde.


MUDr. Jana Vondráková, Ph.D.jpg (5.72 MB)

prim. MUDr. Jana Vondráková, Ph.D., Ambulance klinické hematologie

Byla bych ráda, kdyby pacienti nebrali leukémii jako stigma a chodili k nám s důvěrou

Celý rozhovor naleznete zde.


prim.MUDr. Václav Janovský.jpg (6.03 MB)

prim. MUDr. Václav Janovský, Onkologické oddělení

Našim motorem je touha pomoci pacientům

Celý rozhovor naleznete zde.


MUDr. Ivan Vonke, MBA.jpg (4.57 MB)

prim. MUDr. Ivan Vonke, MBA, Ambulance klinické hematologie

Je důležité dát pacientovi najevo, že jste ochotný naslouchat

Celý rozhovor naleznete zde.


DSCF1562-Edit.jpg (5.23 MB)

Mgr. Zuzana Šimková a Mgr. Klára Kovandová - Dětské oddělení

Práce dětské sestry je velmi pestrá, těší nás každý uzdravený pacient

Celý rozhovor naleznete zde.


Mgr. Jana Štěpánová, MSc. - vrchní sestra ARO

Zázraky se dějí a to je na naší práci to krásné

Celý rozhovor naleznete zde.


MUDr. Tomáš Hauer - Interní oddělení

Budějovice kazuistické již podeváté

Celý rozhovor naleznete zde.


Kdo jsou naši Super Sanitáři 2022?

Rozhovor s členy vítězných týmů pilotního ročníku soutěže Super Sanitář

Celý rozhovor naleznete zde.


Martina Červenková - Kardiochirurgické oddělení

Nesmírně si vážím práce lékařů, ale práce zdravotní sestry je pro mě srdeční záležitost

Celý rozhovor naleznete zde.


Mgr. Magdaléna Hálová - Chirurgické oddělení

Jsem ráda, že jsem mohla dělat povolání, které bylo mým koníčkem

Celý rozhovor naleznete zde.


MUDr. Ludmila Boučková - Urologické oddělení

Chirurg musím mít šikovné ruce a vztah k práci

Celý rozhovor naleznete zde.


MUDr. Jana Vondráková, Ph.D. - Oddělení klinické hematologie

Každý čtvrtý pacient nenajde svého dárce kostní dřeně

Celý rozhovor naleznete zde.


prim. MUDr. Vladislav Smrčka - Dětské oddělení

Rozhovor s odcházejícím primářem Dětského oddělení

Celý rozhovor naleznete zde.


prim. MUDr. Milan Kobza - Oddělení cévní chirurgie

Vznik specializovaných pracovišť přináší profit pro pacienta

Celý rozhovor naleznete zde.


Bc. Markéta Tůmová - hemodialyzační středisko

Naši pacienti k nám chodí tak dlouho, že už to pro nás nejsou jen pacienti.

Celý rozhovor naleznete zde.


prim. MUDr. Jiří Novák - Centrum klinické imunologie

Předpoklad dobré imunity - zdravý životní styl?

Celý rozhovor naleznete zde.


Barbora Zíková - Kardiochirurgické oddělení
a Bc. Jan Veselý - Radiologické oddělení

Každý v týmu je důležitý a jako tým musíme držet při sobě.

Celý rozhovor naleznete zde.


MUDr. Michal František Kříha - Infekční oddělení

Klíšťová encefalitida je v porovnání s boreliózou jednoznačně závažnější onemocnění.

Celý rozhovor naleznete zde.


Mgr. Dušan Hejna - Radiologické oddělení

Ovládání přístrojů a provádění vyšetření se dá naučit, avšak jednání s pacienty a kolegy v sobě člověk již musí mít.

Celý rozhovor naleznete zde.


Mgr. Romana Jáchymová - Psychiatrické oddělení

Práce na psychiatrii je krásná, a to hlavně svou pestrostí.

Celý rozhovor naleznete zde.


Bc. Iva Nováková, MBA - ředitelka úseku komunikace a péče o zaměstnance

Kvalitní komunikaci považuji za základní předpoklad úspěšného řízení.

Celý rozhovor naleznete zde.


prim. MUDr. Aleš Chrdle - ředitel úseku interních oborů, primář Infekčního oddělení

My zdravotníci se budeme muset lépe naučit sdělovat srozumitelně a citlivě to, co pacient potřebuje ke svému rozhodování. Pacienti se budou muset naučit, že jejich nemoc je jejich starost, nikoli naše.

Celý rozhovor naleznete zde.


Mgr. Hana Dohnalová - náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, hlavní sestra

Přála bych si, aby personální změny, které nastaly, byly zaměstnanci a vedoucími pracovníky chápány jako šance do budoucna

Celý rozhovor naleznete zde.


MUDr. Petr Košťál - Neurochirurgické oddělení

Výsledky výzkumu českobudějovických neurochirurgů byly otištěny v renomovaném časopise

Celý rozhovor naleznete zde.Ing. Milan Voldřich, MBA - Vedení společnosti

Po celou dobu práce v nemocnici jsem měl štěstí na spolupracovníky. Pracoval jsem s lidmi, se kterými byla práce radost.

Celý rozhovor naleznete zde.


MUDr. David Šůs - Laboratoř klinické mikrobiologie, pracoviště bakteriologie. 

Antibiotická rezistence představuje významnou hrozbu pro veřejné zdraví

Celý rozhovor naleznete zde.


MUDr. Jiří Fiedler, Ph.D., MBA - Neurochirurgické oddělení

Svěření organizace výročního kongresu chápeme jako velké ocenění naší práce

Celý rozhovor naleznete zde.


profesor Fady T. Charbel, přednosta Neurochirurgické kliniky University of Illinois v Chicagu

Výpočetní výkon ovlivní veškeré naše činnosti

Celý rozhovor naleznete zde.


prim. MUDr. Aleš Chrdle - Infekční oddělení

Zeptali jsme se za vás...

Celý rozhovor naleznete zde.Mgr. Kateřina Štrajtová - Gastroenterologické oddělení

Budějovická nemocnice byla vždy má srdeční záležitost

Celý rozhovor naleznete zde.Milan Kropáček - Správa ploch a budov

Celý rozhovor naleznete zde.Bc. Petra Bartošová - Gynekologicko-porodnické oddělení 

Mám tu nejlepší, nejkrásnější práci

Celý rozhovor naleznete zde.


prim. MUDr. Vít Motáň

prim. MUDr. Vít Motáň - Transfúzní oddělení  

Darovaná krev pomáhá zachraňovat životy

Celý rozhovor naleznete zde.


Ing. Eva Fendrštátová - Neonatologické oddělení  

Celý rozhovor naleznete zde.


Věra Lhotáková - Gastroenterologické oddělení 

Každému bych přála, aby dělal práci, co ho baví 

Celý rozhovor naleznete zde.


MUDr. Rudolf Novák - Oddělení úrazové chirurgie

Dříve jsme si při diagnostice museli vystavit především s vlastními smysly

Celý rozhovor naleznete zde.

 

Bc. Jakub Vyhnálek, Bc. Ondřej Schwartz - Neonatologické oddělení 

Práce zde je energizující, a to v každém ohledu

Celý rozhovor naleznete zde.


Bc. Jana Lískovcová - Infekční oddělení 

Ráda bych poděkovala všem, kteří na Infekčním oddělení pomáhali

Celý rozhovor naleznete zde.


 

Martina Ligocká - Oddělení epidemiologie a nemocniční hygieny

Celý rozhovor naleznete zde.


Petra Tománková - Hlavní administrátorka Očkovacího
centra OČKO

Celý rozhovor naleznete zde.


Jaroslav Švestka - mistr elektroúdržby

Celý rozhovor naleznete zde.


MUDr. František Fráně - Chirurgické oddělení

Na medicíně si vytvoříte závislost a na chirurgii obzvlášť

Celý rozhovor naleznete zde.


MUDr. Iva Šípová - Oddělením nemocniční hygieny
a epidemiologie

Česká epidemiologie byla vždy na velmi vysoké úrovni

Celý rozhovor naleznete zde.


MUDr. Iva Šípová - Oddělením nemocniční hygieny
a epidemiologie

S tímto virem se musíme naučit žít

Celý rozhovor si můžete přečíst zde


Mgr. Jitka Kosáčková, manažer krizové připravenosti

Jsem ráda, že mohu pomáhat a být užitečná

Celý rozhovor naleznete zde.


Mgr. Ondřej Scheinost

Laboratoř molekulární biologie a genetiky během pandemie

Celý rozhovor si můžete přečíst zde


MUDr. Aleš Petříček, Ph.D. - COSS

Centrální operační sály jsou v moderních nemocnicích trendem, který chceme následovat

Celý rozhovor naleznete zde.


Bc. Soňa Brejšková - COSS

Do projektu Centrálních operačních sálů a Centrální sterilizace vložím maximum

Celý článek si můžete přečíst zde.


Dana Zabranská - CST

Centrální sterilizace bude zajišťovat komplexní služby pro operační sály i všechna oddělení

Celý rozhovor si můžete přečíst zde


MUDr. Ivana Hojdová - Dětské oddělení 

Malí pacienti ze stanice hematoonkologie mají nové kamarády

Celý rozhovor si můžete přečíst zde.


 

Martina Mojžišková a Lenka Dürnfelderová, Infekční oddělení

Práce na odběrném místě nás nabíjí 

Celý rozhovor si můžete přečíst zde.


 

Mgr. Hana Kubešová

Interní audit ve zdravotnickém zařízení chrání jak pacienta, tak zaměstnance

Celý rozhovor si můžete přečíst zde.

 


Prim. MUDr. David Honner, FEBO, Oční oddělení 

Anti‑VEGF terapie zaznamenává v našem oboru velký boom

Celý rozhovor si můžete přečíst zde.

 


 

Prim. MUDr. Vít Motáň, Transfúzní oddělení 

Na oboru hematologie a transfúzního lékařství se mi velmi líbí jeho různorodost

Celý rozhovor si můžete přečíst zde.

 


Prim. MUDr. Eva Tomášková, Soudnělékařské oddělení

Soudní lékařství je nádherný a velmi komplexní obor 

Celý rozhovor si můžete přečíst zde.


 

PhDr. Helena Dvořáková a Mgr. Blanka Záleská 

Lékařská knihovna 

Celý rozhovor si můžete přečíst zde


Prim. MUDr. Jan Sattran, Oční oddělení 

Za svůj odkaz pro oftalmologii považuji zřízení a vyškolení chirurgů k vitreoretinální chirurgii

Celý rozhovor si můžete přečíst zde.


Doc. MUDr. Jozef Filka, Ph.D., náměstek pro řízení kvality a bezpečnosti poskytované péče

Řízení kvality je nikdy nekončící proces zdokonalování

Celý článek si můžete přečíst zde.


 

Primář MUDr. Petr Biedermann, Transfúzní oddělení

V současné době máme jedno z nejmodernějších a nejhezčích transfúzních oddělení

Celý článek si můžete přečíst zde


Lucie Kratinová, dětská sestra

Nejvíce mě na mé práci těší, když se děťátko uzdraví a spokojené odchází domů

Celý článek si můžete zde.


 

MUDr. Jiří Fiedler, Ph.D., MBA, Neurochirurgické oddělení 

Úspěch českobudějovické neurochirurgie mezinárodního významu

Celý článek si můžete přečíst zde.


 

Markéta Tůmová, Banka mateřského mléka

Hlavním úkolem bank mateřského mléka (BMM) je zajistit mateřské mléko dětem, jejichž maminky ho nemají dostatek

Celý rozhovor si můžete přečíst zde.


 

prim. Doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D., Gastroenterologické oddělení

Mou vizí je, aby toto pracoviště bylo jedním z nejlepších gastroenterologických pracovišť v republice

Celý rozhovor si můžete přečíst zde


 

Prim. MUDr. Jiří Haniš, Kardiologické oddělení

Naše Kardiologické oddělení je dnes respektovaným pracovištěm jak mezi pacienty, tak u odborné veřejnosti

Celý rozhovor si můžete přečíst zde


 

Prof. MUDr. Mgr. Alan Bulava, Ph.D., kardiolog, náměstek pro vědu, výzkum a školství 

Rád bych povzbudil vědu a výzkum v naší nemocnici

Celý rozhovor si můžete přečíst zde

____________________________________________________________________________

MUDr. Petr Nesnídal, spondylochirurg, Neurochirurgické oddělení

Mým hlavním cílem je přispívat k poskytování kvalitní léčby onemocnění páteře v naší nemocnici a pomoci co nejvíce pacientům a pacientkám

Celý rozhovor si můžete přečíst zde.

____________________________________________________________________________

   

prim. MUDr. František Toušek, FESC, Kardiologické oddělení 

Můžeme léčit a zachraňovat to, co by nás před 30 lety ani nenapadlo

Celý rozhovor si můžete přečíst zde

____________________________________________________________________________

prim. MUDr. Jiří Novák, Centrum klinické imunologie 

Celý rozhovor si můžete přečíst zde

____________________________________________________________________________

  

prim. MUDr. Olga Shonová, Gastroenterologické oddělení

Ve službách gastroenterologie na jihu Čech 

Celý rozhovor si můžete přečíst zde.

____________________________________________________________________________

 

MUDr. Dana Teislerová, Pracoviště virologie

Celý rozhovor si můžete přečíst zde.

____________________________________________________________________________

František Čech, sanitář Interního oddělení, dárce krve

Z rodiny darujeme všichni

Celý rozhovor si můžete přečíst zde

____________________________________________________________________________

Alžběta Hotařová, Dis., vrchní laborantka ústavní a veřejné části lékárny

Svou práci beru jako poslání a jsem ráda, že se mohu podílet na rozvoji lékárny    

Celý rozhovor si můžete přečíst zde

______________________________________________________________________

prim. MUDr. Petr Biedermann, Transfuzní oddělení

Nová stanice dárců krve a Transfuzní oddělení funguje od března v novém pavilonu T

Celý rozhovor si můžete přečíst zde

____________________________________________________________________________

prim. MUDr. Jana Holická, Rehabilitační oddělení

Jsem hrdá, že jsem mohla být u tak významné události 

Celý rozhovor si můžete přečíst zde

____________________________________________________________________________

prim. MUDr. Aleš Chrdle, Infekční oddělení

Koronavirus můžeme porazit teplou vodou, mýdlem a textilními ústenkami 

Celý rozhovor si můžete přečíst zde.


 

MUDr. Magdalena Horníková, vedoucí lékař Antibiotického střediska NCB

Antibiotika - ohrožený poklad lidstva

Celý rozhovor si můžete přečíst zde.

____________________________________________________________________________

MUDr. Magda Balejová, Laboratoř klinické mikrobiologie 

Celý rozhovor si můžete přečíst zde.

____________________________________________________________________________

Prim. MUDr. Jiří Dušek, Neonatologické oddělení

Obrovsky nás všechny nabíjí, když vidíme pozitivní výsledky naší práce

Celý rozhovor si můžete přečíst zde.

___________________________________________________________________________

Emeritní primář MUDr. Milan Hanzl, Ph.D., Neonatologické oddělení

Naším hlavním úkolem je redukce trvalých postižení

Celý rozhovor si můžete přečíst zde.