CZ / EN
free wifi ikona youtube kanal facebook
Víc než nemocnice.
oceneni

oceneni

oceneni

informace pro pacienty

Ambulance:

Pracoviště

Den provozu

Ordinační doba

Telefon

Recepce -

objednávání pacientů, základní informace

Po - Pá

07:15 – 15:00

38 787 8556

Ambulance ÚČOCH

Po, Stř, Čt, Pá

08:00 – 15:00

38 787 8560

                                      Út – POUZE akutní případy po předchozí domluvě s lékařem odd.

 

Zubní LSPP

Všední dny

16:30 – 21:30

38 787 8570

 

So, Ne, svátek

08:00 – 18:00

 

 

INFORMACE PRO PACIENTY

Upozorňujeme, že v úterý budou ošetřovány POUZE akutní neodkladné případy po předchozí  telefonické domluvě ošetřujícího zubního lékaře s lékařem oddělení ÚČOCH.

JAK POSTUPOVAT, POKUD VÁS OŠETŘUJÍCÍ LÉKAŘ ODEŠLE K VYŠETŘENÍ NA ODD. ÚSTNÍ, ČELISTNÍ a OBLIČEJOVÉ CHIRURGIE

 

VYSTAVENÍ DOPORUČENÍ

  Jestliže Váš ošetřující zubní lékař (či lékař jiné odbornosti) odesílá k vyšetření na oddělení Ústní, čelistní a obličejové chirurgie, VŽDY Vám musí předat písemné doporučení, ve kterém je specifikován důvod Vašeho odeslání a požadované vyšetření/ošetření.

  Spolu s doporučením by Vám měl lékař předat i rentgenové snímky, pokud souvisejí s Vašimi obtížemi, event. výsledky dalších zhotovených vyšetření- např. ultrazvuk, vyšetření jiným odborným lékařem atd. Váš lékař by Vás měl i ústně poučit o důvodu Vašeho odeslání na naše pracoviště.

 

OBJEDNÁNÍ KE KONZULTACI

  Prvním kontaktem s lékařem našeho oddělení je tzv. konzultace – klinické vyšetření v ordinaci. Lékař Vás vyšetří, popř. doplní další potřebné úkony. Poté Vás poučí o výsledcích svého vyšetření a navrhne další postup léčby. Někdy je možné potřebné ošetření provést ihned v první návštěvě, jindy (podle náročnosti či rozsahu potřebného výkonu) je nutné Vás k ošetření objednat na jiný termín.

 

 Je nezbytně nutné, aby byl pacient ke konzultaci na našem oddělení vždy předem objednán (telefonicky či osobně). Neobjednaní, neakutní pacienti budou při první návštěvě naší ambulance objednáni ke konzultaci – bez ohledu na vzdálenost bydliště, mobilitu atd. - s upozorněním, že měli být řádně objednáni (samostatně nebo odesílajícím lékařem).

Objednat se nebo změnit již sjednaný termín ke konzultaci či chirurgickému výkonu můžete osobně nebo telefonicky na recepci oddělení, tel. 38 787 8560 (popř. 38 787 1111 – spojovatelka).

 

  Pokud se sami objednáváte telefonicky k prvnímu vyšetření, zdravotnický pracovník bude chtít znát důvod požadovaného vyšetření (např. extrakce zubů moudrosti, bolest čelistního kloubu apod.), aby Vám mohl nabídnout nejvhodnější termín.

 

  Pokud se objednáváte již ke kontrole, je vhodné uvést jméno lékaře, který Vás ošetřuje a opět důvod kontroly (např. odstranění stehů, kontrola v onkologickém týmu apod.).

 

  V případě, že Váš lékař vyhodnotí Vaše potíže jako akutní, které je nutné neodkladně řešit, musí sám telefonicky zajistit Vaše vyšetření na našem oddělení.

 

PŘI PŘÍCHODU NA NAŠE ODDĚLENÍ

Nahlaste se na recepci, odkud Vás nasměrují do dalších prostor.

S sebou si přineste:

 • Písemné doporučení od lékaře, který Vás odeslal k vyšetření na naše pracoviště
 • Rentgenové snímky zapůjčené Vaším lékařem – kvůli ochraně Vašich osobních dat je jediným možným způsobem přinést RTG snímky na přenosném médiu (USB, CD). Vytisknuté RTG snímky postrádají kvalitu, nutnou ke správnému zhodnocení. Nadále již není možné zasílat RTG snímky e-mailem. Žádáme o bezpodmínečné respektování tohoto postupu.
 • Průkaz totožnosti
 • Průkaz zdravotního pojištění
 • Přestože se jedná o vyšetření dutiny ústní, je vhodné si přinést s sebou i seznam léků, které pacient pravidelně užívá, popř. průkaz diabetika, nositele kardiostimulátoru, uživatele antikoagulační léčby či jiné zdravotní informace.
  Pacientský dotazník týkající se Vašeho zdravotního stavu ke stažení ZDE. Prosíme
  o jeho vyplnění a přinesení ke konzultaci.
 • Zprávy o aktuálním zdravotním stavu od jiných odborných lékařů (např. kardiolog, neurolog, diabetolog, apod.)

Upozorňujeme, že pořadí pacientů k ošetření určuje lékař na ambulanci.

Přednost mají život ohrožující stavy, úrazy, hospitalizovaní a řádně objednaní pacienti.

Velmi děkujeme za Vaši spolupráci.

 

UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTY PŘED OPERACÍ V DUTINĚ ÚSTNÍ

Průběh chirurgického výkonu v dutině ústní v MÍSTNÍ (lokální) anestézii:

V průběhu chirurgického výkonu pacient vnímá pouze dotek, tlak až tlakovou (tupou) bolest, při použití kostní vrtačky vnímá její vibrace a přítomnost chladícího média. Pacient nesmí cítit ostrou, krutou bolest.

 

Průběh po chirurgickém výkonu v dutině ústní:

 • otok v krajině operačního výkonu, který je nejintenzivnější 3. den po chirurgickém výkonu (způsobuje omezené otevírání úst, zhoršenou mluvu a příjem potravy)
 • po odeznění místní anestézie nastupuje bolestivost, její intenzita je dána povahou chirurgického výkonu a individuálním vnímáním každého pacienta
 • drobné nesouvislé prosakování krve z operační rány, které způsobuje vnímání přítomnosti krve ve slinách

 

Po každém chirurgickém výkonu v dutině ústní je nutné:

 • V den výkonu nevyplachovat ústa žádným desinfekčním roztokem,
  vodou atd., s vyjímkou příjmu potravy a běžné hygieny dutiny ústní.
 • 2-3 dny ledovat (1x za hodinu přiložit ledový obklad, POUZE 5 minut ledovat, pak dát ledový obklad pryč, za hodinu zopakovat stejným způsobem).
  Od 4.dne po výkonu již nemají ledové obklady žádný léčebný smysl.
 • Běžně dostupná analgetika (léky proti bolesti) použít ihned na počátku vnímání bolesti. Bolest po výkonu pak bude minimální, snesitelná.
 • Doporučená délka pracovní neschopnosti je minimálně 3-5 dní.

 

 

 

 

 

Lékárna Nemocnice České Budějovice a.s. Jihoceske nemocnice verejne zakazky Certifikát kvality a bezpečí zdravotni klaun Diecézní charita České Budějovice Chatový tábor Slavkov Kapka Naděje logo katolicika asociace logo hospitalin ISO 27001.
Jihočeský Kraj
Poskytování služeb obecného hospodářského zájmu je podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje