CZ / EN
free wifi ikona youtube kanal facebook
Víc než nemocnice.
oceneni

oceneni

Podpora ostatních subjektů našemu oddělení

 

Norské fondy přispěly k vybavení neonatologického oddělení
Nadace Charty 77 uspěla ve druhé výzvě Finančního mechanismu EHP (Evropského hospodářského prostoru)/Norska a získala dotaci přes tři čtvrtě milionu eur. Pomohou dvanácti českým nemocnicím, konkrétně jejich neonatologickým oddělením.

V souladu s usnesením vlády České republiky č. 1011 z 13. října 2003 byla podepsána Dohoda1 o účasti České republiky v EHP. V rámci této dohody byl zaveden i nový finanční mechanismus, jehož prostřednictvím budou státy ESVO (Islandská republika, Lichtenštejnské knížectví a Norské království) v letech 2004 - 2009 přispívat zemím přistupujícím do Evropského hospodářského prostoru na projekty v rozšířeném vnitřním trhu. Norsko bude navíc přispívat i pomocí bilaterálního tzv. zvláštního norského finančního nástroje. Na základě obou uvedených finančních mechanismů se státy Evropského hospodářského prostoru/ Norsko zavazují přispívat ekonomicky slabším zemím v Evropském hospodářském prostoru, a to poskytováním grantů na investiční a rozvojové projekty v prioritních oblastech, jako např. ochrana a obnova kulturního dědictví, zdravotnictví či péče o dítě aj.

Nadace Charty 77 získala na projekt „Snížení novorozenecké morbidity zkvalitněním systému národní péče o extrémně nezralé novorozence“ částku 761 657 eur. Dotace bude použita na nákup 12 sad vybavení pro neonatologická oddělení nemocnic, které se staly partnerem projektu (z dotace pokryjí 85% nákladů, zbylých 15% tvoří spoluúčast nemocnic). Pro každého partnera bude zakoupen set s resuscitačním vyhřívaným lůžkem, přístrojem pro umělou plicní ventilaci pro novorozence a pulzní oxymetr.

Projekt je ve svém začátku, partneři pro příjem jsou již známi, na dodavatele zařízení pro nemocnice bude vypsáno výběrové řízení. Nemocnice České Budějovice a.s. je jedním z dvanácti partnerů výše uvedeného projektu. Takto získaná technika je určena pro neonatologické oddělení, které je součástí Regionálního perinatologického centra pro oblast Jihočeského kraje a část Kraje Vysočina. Dodaná technika z tzv. Norských fondů umožní našemu specializovanému pracovišti další kvalitativní posun v péči o novorozence extrémně nízkých porodních hmotností. Tato velice zranitelná skupina novorozenců je stále zatížena významným rizikem závažných vývojových obtíží, které se projevují během dětského věku. Novorozenci narození 2,5-3,5 měsíce před termínem porodu vyžadují již v prvních minutách po narození rychlou, ale ve všech aspektech velice šetrnou stabilizaci. Především z hlediska ventilační podpory je nutná minimálně invazivní intervence. Je známo, že dobrá úroveň této stabilizace na porodním sále a stabilita novorozence v prvních hodinách a dnech pobytu na novorozenecké RES a JIP má příznivý vliv na redukci závažné pozdní morbidity (trvalých postižení). Znamená to další postupný krok k optimalizaci dalšího vývoje a socializace těchto dětí. Právě zavedení tohoto komplexu špičkové techniky umožní personálu neonatologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s. poskytovat těmto novorozencům péči na nejvyšší úrovni již od okamžiku narození.


Lékárna Nemocnice České Budějovice a.s. Jihoceske nemocnice verejne zakazky Certifikát kvality a bezpečí zdravotni klaun Diecézní charita České Budějovice Chatový tábor Slavkov Kapka Naděje logo katolicika asociace logo hospitalin ISO 27001.
Jihočeský Kraj
Poskytování služeb obecného hospodářského zájmu je podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace