387 87 11 11
Víc než nemocnice.
27. 02. 2020

Informace k výskytu nového koronaviru - aktualizováno 27. 2. 2020

 

BYL jsem v oblasti nového koronaviru a MÁM projevy respirační infekce (teplota, kašel nebo dušnost)

 

Rizikový pobyt = předchozích 14 dní v oblasti nákazy novým koronavirem (postižené oblasti se mění dle vývoje epidemiologické situace a je nutné tato místa sledovat na stránkách Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje https://www.khscb.cz/view.php?cisloclanku=2020020016

 

  • Pokud jste doma, nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi

 

  • Často si myjte ruce mýdlem a vodou. Popřípadě používejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu

 

  • Při kašli se zakrývejte ústa a nos jednorázovým kapesníkem nebo použijte rukáv, ne ruce!!!

   

  • Telefonicky kontaktujte v pracovní době svého praktického lékaře. Mimo pracovní dobu kontaktujte lékaře na Infekčním oddělení Nemocnice České Budějovice na tel. 387 874 656.

 

  • Pokud jste pozváni k vyšetření na Infekční oddělení, nejezděte hromadným dopravním prostředkem. Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou roušku!  

 

BYL jsem v oblasti s výskytem nového koronaviru a NEMÁM projevy respirační infekce (teplota, kašel nebo dušnost):

 

Kontaktujte telefonicky pracoviště protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (KHS) na tel. viz níže. 

Pracoviště následně rozhodne o příslušných protiepidemických opatření včetně karantény. 

Linky jsou dostupné v úředních hodinách: Po, St 8:00 - 17:00 / Út, Čt, Pá 8:00 - 14:00.

 

387 712 326

387 712 212

387 712 380

387 712 321

387 712 310

387 712 320

387 712 211

387 712 312

387 712 210

  • Kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a požádejte ho vystavení potvrzení o nařízení karantény

 

  • Po celou inkubační dobu – 14 dnů od možné nákazy zůstaňte doma, nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi.

 

  • Často si myjte ruce mýdlem a vodou. Popřípadě používejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu

 

  • Pokud se objeví příznaky jako teplota, kašel, dušnost, kontaktujte telefonicky lékaře Infekčního oddělení Nemocnice České Budějovice na tel. 387 874 656

 

  • Pokud jste pozváni k vyšetření na Infekční oddělení Nemocnice České Budějovice, nejezděte hromadným dopravním prostředkem. A pokud je to možné, nasaďte si ochrannou roušku!!!           

 

Jihočeský kraj zřídil informační telefonní linku pro veřejnost 800 100 450, která bude dostupná v době od 7 do 17 hodin včetně víkendů.

 

Odkaz na instruktážní video Nemocnice České Budějovice na mytí rukou https://bit.ly/2HvzPgS

 

Kontaktní čísla, na kterých jsou poskytovány informace

Zelená linka JčK

800 100 450

denně 7:00 – 17:00

Základní informace k situaci a přijatým opatřením

Infekční oddělení Nemocnice Č. Budějovice

387 874 656

mimo pracovní dobu praktického lékaře

Projevy respirační infekce (teplota, kašel, dušnost)

Krajská hygienická stanice JčK

387 712 210 387 712 320

Po, St 8:00 - 17:00 

Út, Čt, Pá 8:00 - 14:00

Při návratu z rizikové oblasti

Státní zdravotní ústav

724 810 106

denně 9:00 – 21:00

Rady v souvislosti s koronavirem

 

Další informace jsou k dispozici:

Státní zdravotní ústav:  

http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov

Ministerstvo zdravotnictví:

https://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_1.html

Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje:    

https://www.khscb.cz/view.php?cisloclanku=2020020016