387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Zrekonstruované pracoviště katetrizační laboratoře