387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Slavnostní otevření centrálních operačních sálů a centrální sterilizace