387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Nácvik evakuace na Oddělení následné péče 1