387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Dokončování stavby Centrálních operačních sálů a sterilizace