387 87 11 11
Víc než nemocnice.
09. 03. 2020

Zákaz návštěv - platný od 10. března

Na základě rozhodnutí bezpečnostní rady státu vyhlašujeme plošný zákaz návštěv s výjimkou Dětského oddělení, Neonatologického oddělení a Porodnice, kde trvá původní režim omezení návštěv:

  • Všichni návštěvníci by měli být zdraví

Odložte návštěvu, pokud se cítíte nemocní, především pokud máte některý z příznaků: Kašel, rýma, zvýšená teplota, bolest v krku, bolesti svalů.

 

  • Po návratu z oblasti s vysokým počtem koronavirového onemocnění COVID-19 odložte návštěvu o 14 dnů.

 

  • Informaci o aktuálním režimu návštěv na jednotlivých stanicích uvedených oddělení Vám poskytnou zdravotníci daného pracoviště dle vývoje epidemiologické situace.

 

  • Myjte si pravidelně ruce

Vždy při příchodu na oddělení nemocnice a při odchodu z návštěvy si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem.