387 87 11 11
Víc než nemocnice.
21. 02. 2018

Video: Mamma HELP pomáhá onkologickým pacientkám

Již jsme vás informovali o činnosti pacientské organizace Mamma HELP, která je postavena na individuální pomoci již vyléčené pacientky nově příchozí pacientce. Pro co nejlepší pochopení nyní přidáváme i video.

Z něj je velmi dobře patrné, jak celý systém funguje.  Hlavním cílem je zlepšení psychiky pacientek s rakovinou prsu. A komu jinému mohou víc důvěřovat, než pacientkám, které se uzdravily. Ty navíc nabízejí pomoc i nejbližším, kteří také neví, jak se vyrovnat se stanovenou diagnózou.