387 87 11 11
Víc než nemocnice.
18. 12. 2017

V posledních letech výrazně roste počet diabetiků, zejména mezi mladšími ročníky

V Českých Budějovicích se 7. prosince sešlo přibližně 250 lékařů a zdravotních sester z oboru diabetologie. Přijeli odborníci nejen z Jihočeského kraje, pozvání přijali také odborníci z Prahy, Hradce Králové a dokonce z USA. V rámci XXV. jihočeského diabetologického dne, který pořádá Interní oddělení Nemocnice České Budějovice ve spolupráci s Centrem diabetologie IKEM, se odborníci seznámili s novinkami v léčbě diabetu.

Hlavními tématy odborné konference, které se zúčastnili jak internisté z jihočeských nemocnic, tak i terénní specialisté a praktičtí lékaři, byly mimo jiné nové možnosti inzulinové léčby, nové léky a především novinky v léčbě častých komplikací, které s sebou diabetes přináší. Cukrovka například významně zvyšuje riziko mozkových příhod, infarktů, selhání ledvin, slepoty a amputací dolních končetin. Vhodnou životosprávou a spoluprací s lékařem lze těmto komplikacím úspěšně předcházet. „Naopak nedodržování pravidel vede nejen k výše uvedeným komplikacím, ale také ke zrychlení postupu aterosklerózy, zvýšenému výskytu infekčních chorob v důsledku zhoršení imunity a diabetické neuropatii, tedy poškození funkce a struktury nervů,“ uvedla koordinátorka Diabetologického centra pro Jihočeský kraj MUDr. Lenka Dohnalová z Interního oddělení Nemocnice České Budějovice.

Plíživá epidemie třetího tisíciletí

Počet diabetiků v České republice dlouhodobě roste. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR se v roce 2016 léčilo přes 860 tisíc pacientů, zatímco v roce 2000 to bylo o 200 tisíc méně. V průběhu loňského roku byl diabetes nově zjištěn u 115 tisíc pacientů. Odhaduje se, že dalších 300 tisíc lidí o svém onemocnění neví. V Jihočeském kraji se v loňském roce s diabetem léčilo 55 tisíc lidí, tedy téměř každý dvanáctý. „Bohužel v posledních letech prudce narůstá počet nemocných s diabetem 2. typu již ve věkových skupinách okolo 40 let. Také se poměrně dramaticky zvyšuje počet komplikovaných případů a klesá i věk pacientů s těmito komplikacemi,“ varuje MUDr. Dohnalová.

Výskyt diabetu mellitu 2. typu, na který připadá více než 90 % všech případů cukrovky, se zvyšuje celosvětově. Ve věkové kategorii nad 65 let jím trpí přibližně každý pátý. „Léčba těchto pacientů vyžaduje zvláštní postup, neboť jde o polymorbidní pacienty, trpící větším počtem různých závažných chorob a zdravotních komplikací, navíc s vyšší náchylností k hypoglykémiím,“ vysvětluje MUDr. Dohnalová. Cukrovka se kromě toho projevuje nenápadně a pozvolna. I proto je diabetes odborníky nazýván plíživou epidemií třetího tisíciletí.

Diabetologické centrum pečuje o nejvážnější případy

Diabetologické centrum při Interním oddělení Nemocnice České Budějovice pečuje o nejzávažnější případy diabetu. Vesměs jde o pacienty s pozdními komplikacemi nebo celkově těžkým průběhem onemocnění. Pro celý jihočeský kraj poskytuje komplexní péči zejména v oblasti intenzivní terapie diabetu, koordinace léčby pomocí inzulínových pump a léčby diabetické nefropatie. Důležitá je také péče o těhotné pacientky s diabetem. Ve spolupráci s Očním oddělením nemocnice poskytuje léčbu diabetické retinopatie, nezánětlivého onemocnění oční sítnice, které je nejčastější příčinou slepoty v průmyslově vyspělých zemích světa.

Součástí činnosti Diabetologického centra je i léčba tzv. syndromu diabetické nohy. Centrum disponuje odbornou podiatrickou ambulancí a podiatrickou poradnou. Toto pracoviště, specializované na léčbu syndromu diabetické nohy, patří mezi nejmodernější svého druhu v zemi.