387 87 11 11
Víc než nemocnice.
22. 10. 2018

V pondělí 22. října zahájila Nemocnice České Budějovice stavbu nového objektu

V pondělí 22. října zahájila Nemocnice České Budějovice stavbu nového objektu, do kterého bude umístěna lůžková stanice rehabilitačního oddělení se všemi terapeutickými pracovišti a stanice dárců krve – transfúzní oddělení. Novostavba vznikne v jihozápadním rohu horního areálu, v bezprostřední blízkosti budovy, která je využívána Jihočeskou univerzitou. Předpokládaný termín dokončení je v prosinci 2019.

 

„Tímto projektem pokračujeme v generelu přestavby horního areálu Nemocnice České Budějovice, jenž souvisí s postupným opouštěním dolního areálu,“ informuje předseda představenstva nemocnice MUDr. Břetislav Shon a dodává, že stavba bude financována z vlastních zdrojů, přičemž vysoutěžená cena je necelých 139 milionů korun bez DPH.

 

Nový objekt bude spojen dvěma nadzemními mosty se stávajícími provozy nemocnice. „Jeden most budovu propojí s pavilonem L - s výrobní částí transfúzního oddělení, která sídlí v objektu centrálních laboratoří. Druhý most povede z lůžkových stanic rehabilitačního oddělení do pavilonu R, ve kterém je ambulantní část tohoto oddělení,“ popisuje MUDr. Břetislav Shon.

 

Nová stanice dárců krve – transfúzní oddělení bude mít samostatný vstup z ulice Preslova. Oproti současnému stavu bude zvětšena odběrová místnost, vznikne další ambulance a specializovaná odběrová místnost. Výrazně větší budou i další prostory v zázemí, včetně čekárny před odběry a odpočinkové místnosti pro dárce po odběrech.

 

Rehabilitační oddělení – lůžková část bude mít dvě stanice. Všechny pokoje budou dvoulůžkové a bezbariérové, stejně tak budou bezbariérové i koupelny. U každého pokoje bude také balkon, aby měli dlouhodobě hospitalizovaní pacienti co největší komfort. Prostory tělocvičen budou větší, než je tomu doposud, a rozšířen bude počet ergoterapeutických pracovišť.

 

Všechny nově vzniklé prostory budou vybaveny klimatizací.

 

V rámci stavby bude vybudováno nové parkoviště pro dárce krve disponující zhruba 13 parkovacími místy včetně parkovacího místa pro autobus, který přiváží dárce krve z okresů Jihočeského kraje.