387 87 11 11
Víc než nemocnice.
15. 05. 2024

Nemocnice České Budějovice cvičila simulovaný útok aktivního střelce

V úterý 14. 5. v odpoledních hodinách proběhlo ve spolupráci s Policií České republiky v pavilonu T1 Nemocnice České Budějovice a jeho bezprostředním okolí v ulici L. B. Schneidera další z řady cvičení v rámci ochrany měkkých cílů, spočívající v simulovaném útoku aktivního střelce. 

 „Dlouhodobě a systematicky realizujeme školení zaměstnanců týkající se ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví. Teoretické znalosti a informace si zaměstnanci nemocnice mohou vyzkoušet v praktických modelových situacích, jako byl zmíněný simulovaný útok aktivního střelce v pavilonu T1,“ uvedl generální ředitel Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.