387 87 11 11
Víc než nemocnice.
20. 10. 2017

Také pacienti Nemocnice České Budějovice budou volit

Českobudějovická nemocnice již tradičně umožní svým pacientům vhodit hlasovací lístek s jejich kandidáty do volební urny. „Máme zkušenosti s přípravou a průběhem voleb v našem zdravotnickém zařízení, a i tentokrát jsme připraveni. Všichni pacienti, kteří projeví zájem a splní zákonné podmínky, můžou volit v prostorách nemocnice,“ potvrzuje předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s., MUDr. Břetislav Shon. 

Dlouhodobě hospitalizovaní pacienti, kteří mají zájem volit v nemocnici, jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů. V zákonném termínu bylo v tomto seznamu zapsáno necelých 70 pacientů českobudějovické nemocnice. Lidem, kteří plánují krátkodobou hospitalizaci v nemocnici v termínu voleb, nebo nevědí, kde se budou v tyto dny pohybovat, umožní volbu voličský průkaz. Ten si mohli v předstihu opatřit. „Po jeho předložení a potvrzení totožnosti můžou volit v kterékoliv volební místnosti, tedy i v naší nemocnici,“ říká náměstkyně pro ošetřovatelskou péči a hlavní sestra
Mgr. Monika Kyselová, MBA.

Pacienti budou hlasovat do přenosné volební schránky. S ní se za nimi dostaví členové okrskové volební komise hned v pátek 20. října po 14. hodině. „V horním i dolním areálu nemocnice se bude pohybovat dvojice volebních komisařů a postupně navštíví všechna nemocniční oddělení. Voličům předají kompletní sadu hlasovacích lístků a úřední obálku,“ vysvětluje Mgr. Kyselová. „Ti pacienti, kterým to jejich zdravotní stav dovolí a kteří požádali o propustku, budou volit přímo v místě svého bydliště,“ dodává hlavní sestra.