387 87 11 11
Víc než nemocnice.
27. 05. 2024

Světoznámý neurochirurg Dr. David Langer navštívil českobudějovickou nemocnici

Americký neurochirurg Dr. David Langer patří ke světové špičce v neurochirurgii. Je přednostou a zakladatelem neurochirurgické kliniky v Lenox Hill Hospital v New Yorku a profesorem na Zucker School of Medicine Hofstra/Northwell. Je považován za experta na léčbu mozkových výdutí. Na svém kontě má také řadu prvenství, mimo jiné zavedl jako první do praxe operační exoskop. Výjimečný je i fakt, že o něm společnost Netflix natočila dokumentární seriál Lenox Hill.

Do českobudějovické nemocnice přijel na pozvání primáře Neurochirurgického oddělení doc. MUDr. Jiřího Fiedlera, Ph.D., MBA.

„S doktorem Langerem se známe téměř 20 let. Je pro mne velkou radostí a osobní ctí, že se nás rozhodl navštívit. Jeho program jsme zahájili workshopem na preparátech s nástřikem cév, který jsme pořádali na Anatomickém ústavu LF MU Brno. Dále následoval již tradiční mikrochirurgický workshop, který se  tentokrát konal ve Fakultní nemocnici v Plzni. Dalším bodem jeho návštěvy byla českobudějovická nemocnice. Spolu s ředitelem chirurgických oborů MUDr. Alešem Petříkem , Ph.D., navštívil komplex Centrálních operačních sálů a Centrální sterilizace.  Jsem velmi rád, že se Dr. Langer zúčastnil v roli diváka také operace krční tepny, kterou jsem prováděl,“ uvedl prim. doc. MUDr. Jiří Fiedler, Ph.D., MBA.

Neurochirurgické oddělení je velmi úspěšné v operaci krčních a mozkových tepen. Celkem provedli již 3000 těchto operací. Učit se jejich techniku přijíždějí stážisté z celého světa. „Na podzim by k nám měli na základě dohody s Dr. Langerem přiletět i lékaři z New Yorku“, dodal primář Neurochirurgického oddělení doc. MUDr. Jiří Fiedler, Ph.D., MBA.

Dr. Langera přivítala v naší nemocnici ředitelka úseku komunikace a péče o zaměstnance Bc. Iva Nováková, MBA. „Dr. Langer je profesně i lidsky nesmírně inspirující osobnost. Jsem ráda, že přijal pozvání do naší nemocnice a že si v rámci nabitého programu našel čas i na rozhovor, který uveřejníme v Nemocničním zpravodaji.“