387 87 11 11
Víc než nemocnice.
19. 03. 2021

Stanovisko Nemocnice České Budějovice k přednostnímu antigennímu testování řidičů nákladní dopravy

Centrální řídící tým MZČR vydal "Metodický pokyn k zajištění testování řidičů nákladní dopravy" dostupný na https://bit.ly/2Nv1ZPA

Předmětem pokynu je doporučení udělení výjimky pro řidiče nákladní dopravy, která jim umožní podstoupit antigenní test na průkaz antigenu viru SARS-CoV-2 bez povinnosti předchozího objednání.


Uvedený pokyn považujeme v době přehlcení antigenních odběrových center za nešťastný
a nesystémový, který proti sobě staví jednotlivé skupiny občanů, v tomto případě ve prospěch řidičů nákladní dopravy a k tíži ostatních lidí, kteří potřebují absolvovat antigenní test ať už z důvodu cest za prací do zahraničí, z důvodu potřeby návštěvy rodinných příslušníků z řad seniorů nebo z prosté obavy o zdraví své či svých blízkých. Snaha ulehčit situaci uvedené vybrané skupině občanů přednostním testováním bohužel ztěžuje situaci také zdravotníkům odběrových center.


Antigenní testování je pro nemocnici zcela okrajovou činností. Jejím posláním je péče o nemocné, a to ty s covid-19, ale i s jakýmkoliv jiným onemocněním. Narůstající počet pacientů s covid-19 netřeba komentovat, stejně jako provoz vysokoprůtokového očkovacího centra či rychlé zajištění stěrů na PCR indikovaných lékaři či hygienickou stanicí.

Českobudějovická nemocnice se bude snažit doporučení vyhovět a řidiče nákladní dopravy otestovat bez předchozího objednání, ale objektivně to jsme schopni provést jen do naší reálné testovací kapacity. Bylo by iluzorní se domnívat, že jsme schopni uspokojit například stovky nebo vyšší desítky neobjednaných řidičů za den navíc k občanům s řádně rezervovaným termínem. Antigenní test je celý prováděn přímo na odběrovém místě a tím je daná hodinová kapacita pracoviště. Naši pracovníci proto mají plné právo odmítnout zájemce o přednostní testování v případě vyčerpání jejich možností.


Bohužel během minulého víkendu naši zdravotníci čelili nevybíravým slovním útokům a vulgárním výpadům z řad zájemců o provedení testů bez předchozího objednání. Přestože jde o jednotlivce, dokáže takové chování atmosféru v odběrovém místě znepříjemnit. Únava a frustrace veřejnosti z dlouho trvající pandemie je pochopitelná, podobnými výlevy se ale současná situace nezmění.

Děkujeme za pochopení a prosíme Vás o ohleduplnost a respekt vůči našim zdravotníkům, kteří již rok dělají vše, co je v jejich silách, aby Vám pomohli.