387 87 11 11
Víc než nemocnice.
25. 07. 2022

Smuteční oznámení Nemocnice České Budějovice, a.s.

Smuteční oznámení Nemocnice České Budějovice, a.s.

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás nečekaně opustil emeritní primář Oddělení úrazové chirurgie MUDr. Pavel Kopačka.

MUDr. Pavel Kopačka se narodil v roce 1947 v Českých Budějovicích. Po studiu na lékařské fakultě měl v úmyslu stát se gynekologem, ale v jižních Čechách naštěstí nebylo volné místo, a tak nastoupil v roce 1973 do českobudějovické nemocnice na Oddělení úrazové chirurgie. Traumatologii se věnoval v celém rozsahu včetně ošetřování kraniotraumat a nitrobřišních poranění, pracoval také jako ordinář jednotky intenzivní péče.

V roce 1993 byl jmenován do funkce primáře a oddělení vedl až do roku 2019. Za jeho působení se z Oddělení úrazové chirurgie postupně stalo špičkové pracoviště respektované nejen v České republice, ale i v zahraničí. Vzorem péče o traumata pro něj byla pracoviště v Německu a Rakousku. Díky svým bohatým kontaktům s významnými traumatology zavedl na oddělení většinu celosvětově uznávaných postupů léčby úrazových pacientů. Jako dlouholetý člen výboru České společnosti pro úrazovou chirurgii se zásadně podílel po vzoru vyspělých západoevropských zemí na vytvoření sítě traumacenter v České republice.

MUDr. Pavel Kopačka byl pro všechny osobním příkladem svou moudrostí, pracovitostí a zejména svou přátelskou povahou. Důraz na hodnoty jako je respekt, úcta a tolerance ke všem, ať spolupracovníkům nebo pacientům, přenášel za svého života na všechny členy svého týmu. Ač byl výborným operatérem, zůstal celý život skromný. Zdravý selský rozum, životní nadhled a smysl pro humor z něj dělaly vyhledávaného společníka.

Odchod MUDr. Pavla Kopačky přišel náhle, a chtělo by se říct z plného zdraví, když od nás navždy „odjel“ na svém milovaném kole.

Pavle, děkujeme Ti za všechno, co jsi pro nás udělal. Au revoir!

za Oddělení úrazové chirurgie
prim. MUDr. Martin Kloub, Ph.D.