387 87 11 11
Víc než nemocnice.
26. 10. 2018

Slavnostní vysazení lip ku příležitosti 100. výročí republiky

Člen představenstva Nemocnice České Budějovice MUDr. Jaroslav Novák, MBA, ředitel interních oborů MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D. a hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská společně vysadili ve čtvrtek 25. října v areálu českobudějovické nemocnice tři lípy ku příležitosti 100. výročí republiky.

Lípy repub­li­ky jsou živý­mi památ­ní­ky a záro­veň sym­bo­lem při­po­mí­na­jí­cí naše národ­ní ději­ny. Symbolizují vznik Československé republiky i samotné České republiky. Tradice sahá do roků 1918 a 1919, kdy jich lidé vysadili tisíce. Do výsadeb a oslavných akcí se zapojovali starostové, žáci škol i členové místních spolků. Sáze­ní bylo vět­ši­nou spo­je­no s osla­va­mi, kte­ré měly své čest­né hos­ty, pro­slo­vy i ver­še. Stromy bývaly ozdobeny stuhami, domy praporky, zpívala se státní hymna a ke kořenům stromů se ukládaly pamětní listy.

 

Nemocnice České Budějovice si na zeleni zakládá. Celkem je v horním a dolním areálu kolem 600 vzrostlých stromů. Zastoupeny jsou jehličnaté i listnaté druhy dřevin.