387 87 11 11
Víc než nemocnice.
05. 09. 2023

Šesťáci na palubě

V pondělí 4. 9. přivítala personální ředitelka Nemocnice České Budějovice, a.s. první skupinu studentů 6. ročníku Lékařské fakulty v Plzni nastupujících na povinnou praxi.

Během několika měsíců, které zde stráví, navštíví vícero oddělení – Dětské, Anesteziologicko-resuscitační, Chirurgické či Gynekologicko-porodnické, aby načerpali praktické zkušenosti a dovednosti a dokončili tak svoji šestiletou pouť, na jejímž konci se stanou LÉKAŘI.

Spolupráce s lékařskými fakultami, se Zdravotně-sociální fakultou či se Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou si velice vážíme. Možnost stážování jejich studentů je maximálně prospěšná pro obě strany. Máme možnost seznámit se s budoucími absolventy, představit se jako zaměstnavatel a studentům umožnit vhled do opravdového světa medicíny.

Těšíme se na další :)