387 87 11 11
Víc než nemocnice.
18. 03. 2024

Zemřel profesor MUDr. Miloš Velemínský, CSc., který stál u zrodu Neonatologie v České republice

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že 16. 3. 2024 zemřel profesor MUDr. Miloš Velemínský, CSc., který stál u zrodu Neonatologie v České republice

Profesor Miloš Velemínský se narodil 14. 8. 1936 v rodině třeboňského zvěrolékaře. Promoval v roce 1960 na Fakultě dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Po několikaletém působení na Dětském oddělení jindřichohradecké nemocnice nastoupil v roce 1969 jako ordinář na Dětské oddělení krajské nemocnice v Českých Budějovicích, kde později 13 let působil jako primář Neonatologického oddělení.

Již v roce 1972 v rámci novorozeneckého úseku Gynekologicko‑porodnického (tehdy Ženského) oddělení zahájila činnost jednotka intenzivní péče pro patologické novorozence. V roce 1979 byl tento ordinariát převeden pod Dětské oddělení. V roce 1983 pak vzniklo pod vedením prim. MUDr. Miloše Velemínského st. první samostatné Neonatologické oddělení v České republice. Jeho součástí byla jednotka intenzivní péče pro patologické novorozence, jednotka intermediární péče a úsek pro fyziologické novorozence. Toto oddělení se v roce 1984 přestěhovalo do samostatného pavilonu (dnešní knihovna, pavilon T6). Způsob spolupráce obou oddělení (porodnice a neonatologie) byla již v té době velmi pokroková a jednalo se vlastně o styl práce dnešních perinatologických center.

I během své vědecké a pedagogické činnosti na Jihočeské univerzitě, kde byl mimo jiné sedm let také děkanem Zdravotně sociální fakulty, udržoval stále intenzivní kontakty se svými kolegy v českobudějovické nemocnici, která pro něj byla spolu s Neonatologickým oddělením skutečnou srdeční záležitostí.

Profesor Velemínský získal celou řadu ocenění. Tím nejvýznamnějším bylo udělení Medaile Za zásluhy, kterou mu udělil prezident republiky v roce 2018.

Tento známý pediatr byl mimo vědeckých publikací také autorem mnoha populárně-naučných knih. Za všechny můžeme zmínit knihu „Nemocné dítě – průvodce pro rodiče“, „Celebritami proti své vůli“ nebo „Takový je život“.

(foto: Václav Pancer)