387 87 11 11
Víc než nemocnice.
18. 01. 2016

Rok 2015 v Nemocnici České Budějovice, a. s.

 

Ředitel českobudějovické nemocnice: Denně pracujeme s velkou dávkou emocí. Proto je klíčová komunikace

Bodují v žebříčcích pacientské spokojenosti a modernizují jako o život. Českobudějovická nemocnice, jíž už 16 let šéfuje urolog Břetislav Shon, nezapomíná jít s dobou. Co je podle jejího ředitele klíčem úspěchu? Stabilní vedení, důvěra managementu a primářů, stálá filozofie rozvoje nemocnice i selský rozum.

Nemocnice České Budějovice vyhrála v soutěži Nemocnice 2015. Ještě před dvěma roky se přitom v žádné z hlavních kategorií neobjevila a i v rámci Jihočeského kraje byla třetí. Můžete přiblížit kroky, které napomohly tomu, že nemocnice dostala o téměř 9800 hlasů více než v roce předcházejícím?

Nemocnice České Budějovice, a. s. monitoruje spokojenost pacientů i zaměstnanců pravidelně již několik let. Využíváme k tomu vlastní dotazníky, ve kterých zaměstnanci i pacienti vyjadřují svou spokojenost se zdravotní péčí či pracovním uplatněním v našem zařízení. Oproti rokům předešlým jsme po dobu dotazníkového období nahradili naše interní dotazníky formuláři institutu HCI. Zároveň jsme danou anketu dostatečně propagovali jak mezi pacienty, tak mezi zaměstnanci. Naši zaměstnanci se intenzivně zapojili do informační kampaně, kdy pacientům nabízeli možnost vyplnění dotazníku. Informace, které nám hodnotitel v dotazníku poskytne, slouží k získání zpětné vazby a k následnému zvyšování spokojenosti našich pacientů.

Českobudějovická nemocnice má svou manažerku spokojenosti. Co tato pozice obnáší, můžete konkrétně popsat, jak na spokojenost pacientů a zaměstnanců dohlíží a pomáhá ji zlepšovat? Jak je tato pozice obvyklá v jiných nemocnicích?

Pozice manažerky spokojenosti pacientů a zaměstnanců vznikla před dvěma lety s cílem se více přiblížit k oběma zmíněným stranám, vidět jejich situaci nezatíženým pohledem, ať se jedná o pacienta či zaměstnance. Manažerka spokojenosti je určitým průsečíkem mezi pacienty/zaměstnanci a vedoucími pracovníky naší společnosti. Obdobná pozice funguje i v ostatních nemocnicích, zde se jedná např. o ombudsmana či manažera kvality. Hlavní náplní této pozice je práce v terénu, monitoring podnětů z již zmíněné ankety spokojenosti s cílem kontinuálního zlepšování prostředí, komfortu a spokojenosti našich klientů a zaměstnanců.

Celý rozhovor zde