387 87 11 11
Víc než nemocnice.
30. 11. 2023

Provoz Nemocnice České Budějovice od 1. 12. 2023


Českým zdravotnictvím a veřejným prostorem rezonuje akce Lékaři jsou jenom lidi iniciovaná Sekcí mladých lékařů České lékařské komory. 

V Nemocnici České Budějovice, a.s. vypovědělo do konce září přesčasovou práci na prosinec 82 lékařů z 11 oddělení, to je zhruba 18 % z našich sloužících lékařů. Nebude ovlivněna lůžková péče, operativa, neodkladná a akutní péče ani většina plánované péče. Omezen bude provoz odborných (chronických) ambulancí Očního oddělení. Pacienti, kterých se toto omezení dotkne, budou o této skutečnosti informováni. 

"Pevně věřím, že iniciativa Sekce mladých lékařů České lékařské komory bude spouštěčem systémových změn českého zdravotnictví, které  jsou nevyhnutelné z řady důvodů, jako je např. stárnutí obyvatelstva a nárůst významu chronických chorob či vývoj medicínských postupů vedoucí pozvolna k centralizaci specializované péče. Jasně a stručně definovali 10 bolestí českého zdravotnictví (co je třeba změnit, aby se systém nezhroutil) odborníci v Hospodářských novinách v říjnu tohoto roku (dostupné zde: https://archiv.hn.cz/c1-67250830-10-bolesti-ceskeho-zdravotnictvi-experti-sepsali-co-je-treba-zmenit-aby-se-system-nezhroutil),“ uvedl generální ředitel Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.