387 87 11 11
Víc než nemocnice.
03. 04. 2020

Prohlášení Nemocnice České Budějovice k oprávnění vykonávat znaleckou činnost

S ohledem na skutečnost, že Nemocnice České Budějovice, a.s. (dále jen „nemocnice“) zaznamenala v souvislosti s mediálně známou kauzou Petra Kramného šíření nepravdivých informací týkajících se jejího oprávnění vykonávat znaleckou činnost jako znalecký ústav zapsaný v seznamu znaleckých ústavů, a to zejména jedním z hlavních představitelů Spolku na podporu nezávislé justice v ČR Šalamoun (dále jen „spolek Šalamoun“) a některými internetovými portály, vydává nemocnice toto své prohlášení, kterým se ohrazuje proti nepravdivým tvrzením, jejichž obsahem je zpochybňování nemocnice jako znaleckého ústavu, resp. samotného oprávnění nemocnice vykonávat znaleckou činnost.

Nemocnice České Budějovice, a.s. splňuje a splňovala všechny formální i materiální zákonné podmínky pro to, aby mohla působit jako znalecký ústav zapsaný ve II. oddílu seznamu znaleckých ústavů.

 

Plné znění ZDE.