387 87 11 11
Víc než nemocnice.
09. 07. 2024

prim. MUDr. Jiří Fiedler, Ph.D., MBA, jmenován docentem za světově uznávané studie

Primář Neurochirurgického oddělení českobudějovické nemocnice MUDr. Jiří Fiedler, Ph.D., MBA, se na základě úspěšného habilitačního řízení na LF MU Brno stal docentem chirurgie.

prim. doc. MUDr. Jiří Fiedler, Ph.D., MBA, patří k světovým odborníkům v cévní mikrochirurgii mozku. V této oblasti realizoval řadu studií publikovaných v předních světových odborných časopisech. Významný úspěch zaznamenal s výzkumem zaměřeným na chirurgickou léčbu mrtvice u pacientů, kde selhala standardní léčba. Tato problematika byla podkladem jeho habilitační práce.

ℹ️ Více o jeho cestě k docentuře se dozvíte v rozhovoru, který jsme pro vás připravili: https://www.nemcb.cz/clanky/primar-neurochirurgickeho-oddeleni-mudr-jiri-fiedler-ph-d-mba-jmenovan-docentem-za-svetove-uznavane-studie/