387 87 11 11
Víc než nemocnice.
28. 06. 2018

Představenstvo společnosti Nemocnice České Budějovice, a. s. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa primáře Anesteziologicko resuscitačního oddělení

Představenstvo společnosti Nemocnice České Budějovice, a. s. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa primáře Anesteziologicko resuscitačního oddělení

 

Požadavky

 

VŠ LF, atestace v oboru, licence ČLK na výkon funkce primáře nebo minimálně splnění požadavků pro vydání této licence, organizační, řídící a komunikační schopnosti, předchozí zkušenosti s řízením většího kolektivu výhodou , občanská a morální bezúhonnost, minimálně 10 let praxe v oboru od složení atestace (cca 15 let v oboru), minimákně 3 roky praxe na lůžkové části ARO na srovnatelném pracovišti. 

 

Písemné přihlášky doplněné osobním dotazníkem, stručným životopisem s přehledem dosavadní praxe, doklady o dosaženém vzdělání a kvalifikaci, osvědčením a čestným prohlášením podle zákona č. 451/1991 Sb., doručte nejpozději do 31. července 2018 do 14, 00 hod. na sekretariát vedení společnosti Nemocnice České Budějovice, a. s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice s uvedení textu " VŘ na prim. ARO " na obálce.

 

Kromě výše vyžádaných podkladů, požadujeme detailní znalosti o nemocnici z dostupných zdrojů (Výroční zpráva NČB,a.s., webové stránky nemocnice ap.) z hlediska ekonomického, výkonostního, personálního,ap. S cílem získání konkrétních poznatků o případném budoucím pracovišti ve smyslu poznání všech oblastí kam ARO zasahuje, doporučujeme uchazečům vykonat návštěvu nemocnice minimálně 3 týdny před konáním výběrového řízení. Zájemce se předem ohlásí v sekretariátu vedení společnosti a následně mu bude umožněna návštěva ARO.

Uchazeči splňující podmínky a stanovené požadavky budou písemně pozváni k výběrovému řízení.

Nástup: 1.ledna 2019